HOTĂRÂRE nr. 63 din 28 iunie 2016 privind vacantarea unui loc de deputat
În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, îi încetează mandatul domnului Marian Enache începând cu data de 12 iulie 2016, ca urmare a demisiei sale,
preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului deputat Marian Enache, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 29 Neamţ, Colegiul uninominal nr. 8.
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Marian Enache în Circumscripţia electorală nr. 29 Neamţ, Colegiul uninominal nr. 8.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2016, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 482 din data de 28 iunie 2016