ORDIN nr. 776 din 20 aprilie 2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Procesul-verbal nr. 10 din 29 februarie 2016 şi Procesul-verbal nr. 14 din 15 martie 2016, cu clasificatorii autorizaţi pentru specia porcine transmise de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul Direcţiei generale control antifraudă şi inspecţii nr. 307.033 din 19 aprilie 2016,
în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- După poziţia 554 se introduc 20 noi poziţii, poziţiile 555-574, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Clasificator autorizat pentru specia

Domiciliul

Cod numeric personal

"555

Călianu Paula-Veronica

porcine

Municipiul Bucureşti, aleea Constantin Sandu-Aldea nr. 8, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 6, sectorul 1

2720619411514

556

Ciolac Sebastian

porcine

Municipiul Timişoara, str. Eugen Cuteanu, bl. D9, sc. A, ap. 4, judeţul Timiş

1930810350025

557

Ionescu Adriana

porcine

Oraşul Voluntari, Drumul Potcoavei nr. 102D, sc. B, ap. 7, judeţul Ilfov

2790629400016

558

Matei Oana

porcine

Oraşul Scorniceşti, aleea Suica nr. 6, bl. 66, sc. B, et. 1, ap. 6, judeţul Olt

2881227286041

559

Mihu Dorina

porcine

Satul Ungureni (comuna Corneşti), judeţul Dâmboviţa

2860420152514

560

Nistor Vasilica

porcine

Oraşul Brezoi, Str. Unirii, bl. 12/1, sc. E, et. 2, ap. 10, judeţul Vâlcea

2690101380880

561

Sandor Veronica-Paula

porcine

Municipiul Timişoara, Str. Păcii nr. 40, judeţul Timişoara

2890822350047

562

Velicu Laura

porcine

Municipiul Olteniţa, Bd. Republicii nr. 64, bl. G, sc. B, et. 1, ap. 5, judeţul Călăraşi

2740526511674

563

Vlase Maria-Elena

porcine

Municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. 160, sc. B, ap. 9, judeţul Ialomiţa

2610604212961

564

Zărnescu Florian

porcine

Satul Bueşti (comuna Bueşti), Str. Castanilor nr. 13, judeţul Ialomiţa

1881201211181

565

Amărioarei Alin

porcine

Municipiul Constanţa, str. Baba Novac nr. 187, bl. BN2, et. 2, ap. 12, judeţul Constanţa

1900615350078

566

Coiculescu Amelia-Ionela

porcine

Satul Rasova (comuna Băleşti), judeţul Gorj

2911008180048

567

Farcaş Mădălin-Ionuţ

porcine

Satul Nicolae Bălcescu (comuna Nicolae Bălcescu), judeţul Bacău

1920712046256

568

Ifrim Mihail-Florin

porcine

Municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 329, bl. I1, sc. 1, et. 2, ap. 10, judeţul Brăila

1780729090033

569

Moldoveanu Marian

porcine

Municipiul Codlea, Str. Freziei, bl. 36, sc. A, ap. 18, judeţul Braşov

1920815080037

570

Roca Mihaela

porcine

Satul Valea Seacă (comuna Nicolae Bălcescu), judeţul Bacău

2850213046201

571

Şandru-Dovleac Mihai

porcine

Oraşul Victoria, str. George Coşbuc, bl. 2, sc. B, ap. 23, judeţul Braşov

1890827081815

572

Săvoaia Constantin

porcine

Satul Belceşti (comuna Belceşti), judeţul Iaşi

1771119220010

573

Şpan Ana-Maria

porcine

Satul Ardusat (comuna Ardusat), nr. 508, judeţul Maramureş

2920822245078

574

Tănase Costel

porcine

Oraşul Scorniceşti, Bd. Muncii nr. 62, bl. 54, sc. B, et. 1, ap. 8, judeţul Olt

1591001287140

"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 336 din data de 3 mai 2016