HOTĂRÂRE nr. 995 din 23 decembrie 2015 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, cu suma de 296.080,62 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital.
Art. 2
Sumele alocate potrivit prevederilor art. 1, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate.
Art. 3
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor repartizate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 4
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: SUME DEFALCATE din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, pentru achitarea arieratelor înregistrate şi raportate la Ministerul Finanţelor Publice la data de 30 noiembrie 2015
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

Suma alocată

  

TOTAL, din care:

266.703,62

1

ALBA

TOTAL judeţ

104,55

  

Consiliul Judeţean Alba

29,13

  

Cugir

64,11

  

Noslac

11,31

2

ARAD

TOTAL judeţ

1.061,86

  

Sebiş

482,25

  

Şicula

464,70

  

Zărand

114,91

3

ARGEŞ

TOTAL judeţ

595,30

  

Ciofrângeni

80,89

  

Oarja

408,92

  

Ungheni

105,49

4

BACĂU

TOTAL judeţ

1.607,99

  

Buhuşi

638,32

  

Sănduleni

69,67

  

Ştefan cel Mare

900,00

5

BIHOR

TOTAL judeţ

8.253,79

  

Bulz

9,80

  

Cărpinet

76,83

  

Cetariu

481,14

  

Chişlaz

643,60

  

Cociuba Mare

101,20

  

Derna

51,20

  

Diosig

410,05

  

Lugaşu de Jos

56,93

  

Olcea

10,31

  

Roşiori

40,33

  

Sălard

150,81

  

Sârbi

63,73

  

Şuncuiuş

2.734,59

  

Toboliu

151,92

  

Vadu Crişului

3.057,72

  

Viişoara

213,63

6

BISTRIŢA-NĂSĂUD

TOTAL judeţ

1.205,06

  

Chiochiş

40,98

  

Lunca Ilvei

439,33

  

Rebrişoara

665,43

  

Silivaşul de Câmpie

59,32

7

BOTOŞANI

TOTAL judeţ

244,89

  

Botoşani

17,36

  

Mihălăşeni

216,99

  

Vorona

10,54

8

BRAŞOV

TOTAL judeţ

7.247,26

  

Râşnov

2.406,83

  

Predeal

1.441,96

  

Apaţa

1.313,27

  

Mândra

883,28

  

Ormeniş

334,55

  

Sâmbăta de Sus

518,14

  

Soars

296,63

  

Ticuş

52,60

9

BRĂILA

TOTAL judeţ

150,60

  

Traian

150,60

10

BUZĂU

TOTAL judeţ

529,08

  

Buzău

231,47

  

Râmnicu Sărat

15,32

  

Siriu

234,31

  

Chiojdu

47,98

11

CARAŞ-SEVERIN

TOTAL judeţ

6.713,14

  

Caransebeş

1.148,86

  

Băile Herculane

1.224,24

  

Oraviţa

1.474,76

  

Berzeasca

1,68

  

Bozovici

311,14

  

Dalboşeţ

4,69

  

Domaşnea

124,28

  

Grădinari

1.616,57

  

Marga

187,70

  

Pojejena

184,82

  

Rusca Montană

427,86

  

Zorlenţu Mare

6,54

12

CĂLĂRAŞI

TOTAL judeţ

180,41

  

Călăraşi

86,85

  

Lehliu-Gară

93,56

13

CLUJ

TOTAL judeţ

4.377,93

  

Beliş

1.093,86

  

Chinteni

2.754,70

  

Câţcău

4,08

  

Săcuieu

201,65

  

Vad

323,64

14

CONSTANŢA

TOTAL judeţ

17.315,66

  

Amzacea

77,92

  

Bărăganu

372,00

  

Castelu

159,03

  

Cernavodă

62,72

  

Ciobanu

152,92

  

Ciocârlia

139,41

  

Cogealac

1.025,23

  

Constanţa

158,38

  

Costineşti

333,83

  

Cumpăna

1.108,59

  

Deleni

336,36

  

Hârşova

592,01

  

Horia

93,28

  

Limanu

45,75

  

Lipniţa

1.007,73

  

Lumina

7.868,55

  

Mangalia

880,47

  

Pantelimon

9,99

  

Pecineaga

998,27

  

Peştera

548,75

  

Poarta Albă

443,54

  

Saligny

659,06

  

Seimeni

191,96

  

Tuzla

49,91

15

DÂMBOVIŢA

TOTAL judeţ

6.113,55

  

Butimanu

288,84

  

Ciocăneşti

210,05

  

Cojasca

60,51

  

Conţeşti

283,07

  

Hulubeşti

122,18

  

Mătăsaru

1.187,06

  

Pietrari

1,50

  

Poiana

2.383,90

  

Răcari

437,77

  

Răscăeţi

894,08

  

Ulieşti

244,59

16

DOLJ

TOTAL judeţ

1.374,82

  

Bârca

618,02

  

Castranova

60,00

  

Ostroveni

115,04

  

Rast

110,00

  

Sadova

117,12

  

Filiaşi

38,71

  

Perişor

315,93

17

GALAŢI

TOTAL judeţ

2.812,80

  

Bălăşeşti

1.835,30

  

Ghidigeni

977,50

18

GIURGIU

TOTAL judeţ

10.724,25

  

Consiliul Judeţean Giurgiu

1.548,07

  

Găiseni

4.266,40

  

Ghimpaţi

766,00

  

Valea Dragului

93,79

  

Giurgiu

966,73

  

Joiţa

1.177,86

  

Colibaşi

1.451,09

  

Grădinari

400,77

  

Izvoarele

53,54

19

GORJ

TOTAL judeţ

3.453,92

  

Târgu Jiu

352,58

  

Târgu Cărbuneşti

960,02

  

Bengeşti-Ciocadia

8,68

  

Berleşti

262,15

  

Bumbeşti Piţic

71,20

  

Logreşti

1.659,86

  

Săcelu

139,43

20

HARGHITA

TOTAL judeţ

1.718,00

  

Consiliul Judeţean Harghita

750,55

  

Şimoneşti

728,05

  

Zetea

239,40

21

HUNEDOARA

TOTAL judeţ

14.374,46

  

Hunedoara

2.065,14

  

Lupeni

5.919,63

  

Vulcan

1,72

  

Călan

853,43

  

Petrila

215,60

  

Blăjeni

175,85

  

Buceş

1.782,00

  

Densuş

46,95

  

Luncoiu de Jos

313,65

  

Şoimuş

3.000,49

22

IALOMIŢA

TOTAL judeţ

3.869,60

  

Ciulniţa

1,29

  

Reviga

430,97

  

Amara

3.437,34

23

IAŞI

TOTAL judeţ

8.376,73

  

Bălţaţi

50,02

  

Horleşti

1.178,48

  

Mironeasa

98,09

  

Miroslava

5.490,78

  

Scânteia

1.559,36

24

ILFOV

TOTAL judeţ

5.986,56

  

Afumaţi

814,47

  

Dragomireşti

277,36

  

Chitila

204,10

  

1 Decembrie

4.231,87

  

Baloteşti

46,43

  

Pantelimon

299,34

  

Snagov

112,99

25

MARAMUREŞ

TOTAL judeţ

4.782,98

  

Sighetu Marmaţiei

697,96

  

Borşa

905,76

  

Târgu Lăpuş

746,39

  

Ulmeni

31,80

  

Vişeu de Sus

127,22

  

Bistra

144,99

  

Coaş

26,02

  

Copalnic Mănăştur

618,37

  

Lăpuş

150,70

  

Petrova

98,43

  

Rozavlea

120,52

  

Sarasău

950,58

  

Satulung

164,24

26

MEHEDINŢI

TOTAL judeţ

3.720,93

  

Bâcleş

40,14

  

Dumbrava

451,28

  

Drobeta-Turnu Severin

434,39

  

Consiliul Judeţean Mehedinţi

2.795,12

27

MUREŞ

TOTAL judeţ

5.994,00

  

Sângeorgiu de Pădure

820,29

  

Cheţani

14,86

  

Gorneşti

282,78

  

Sânpaul

92,84

  

Gheorghe Doja

2.308,45

  

Saschiz

164,60

  

Sovata

655,04

  

Luduş

1.655,14

28

NEAMŢ

TOTAL judeţ

6.415,10

  

Alexandru cel Bun

2.160,57

  

Gârcina

3.396,60

  

Icuşeşti

100,00

  

Tarcău

112,97

  

Urecheni

232,29

  

Văleni

412,67

29

OLT

TOTAL judeţ

5.942,38

  

Balş

927,04

  

Drăgăneşti

235,98

  

Scorniceşti

395,32

  

Brâncoveni

584,52

  

Brebeni

408,96

  

Cârlogani

33,00

  

Corbu

463,57

  

Coteana

243,26

  

Crâmpoia

19,45

  

Deveselu

604,73

  

Gura Padinii

38,74

  

Icoana

122,63

  

Izbiceni

76,87

  

Mărunţei

121,83

  

Movileni

86,81

  

Obârşia

283,64

  

Oboga

146,31

  

Sâmbureşti

738,33

  

Sârbii-Măgura

0,53

  

Sprâncenata

16,61

  

Urzica

122,71

  

Vitomireşti

271,54

30

PRAHOVA

TOTAL judeţ

7.509,01

  

Consiliul Judeţean Prahova

2.591,84

  

Buşteni

919,80

  

Comarnic

50,00

  

Mizil

1.566,20

  

Apostolache

14,86

  

Drăgăneşti

151,62

  

Măneciu

369,16

  

Sălciile

1.153,78

  

Starchiojd

691,75

31

SATU MARE

TOTAL judeţ

9.971,12

  

Acâş

143,07

  

Apa

211,45

  

Bătarci

13,13

  

Bixad

236,03

  

Călineşti-Oaş

329,06

  

Cămărzana

54,03

  

Certeze

508,82

  

Crucişor

15,96

  

Culciu

4,00

  

Doba

28,13

  

Oraşu Nou

106,46

  

Racşa

156,63

  

Tarna Mare

81,98

  

Consiliul Judeţean Satu Mare

8.082,37

32

SĂLAJ

TOTAL judeţ

1.915,22

  

Crasna

43,62

  

Fildu de Jos

918,03

  

Pericei

74,99

  

Şărmăşag

821,59

  

Treznea

1,58

  

Vârşolţ

55,41

33

SUCEAVA

TOTAL judeţ

5.912,89

  

Suceava

3.647,11

  

Broşteni

218,94

  

Liteni

180,80

  

Siret

144,14

  

Dumbrăveni

967,50

  

Frătăuţii Vechi

222,90

  

Ipoteşti

2,48

  

Râşca

370,11

  

Vicovu de Jos

158,91

34

TELEORMAN

TOTAL judeţ

7.823,94

  

Consiliul Judeţean Teleorman

1.043,47

  

Turnu Măgurele

695,29

  

Roşiori de Vede

3.453,18

  

Zimnicea

408,67

  

Videle

338,16

  

Saelele

56,11

  

Balaci

345,09

  

Dideşti

4,34

  

Dobroteşti

142,57

  

Lisa

143,76

  

Siliştea

414,50

  

Crângeni

137,27

  

Măldăeni

502,58

  

Viişoara

90,62

  

Blejeşti

48,33

35

TIMIŞ

TOTAL judeţ

2.903,50

  

Criciova

164,43

  

Gătaia

38,97

  

Iecea

314,83

  

Lovrin

99,91

  

Timişoara

770,36

  

Satchinez

1.015,00

  

Parţa

500,00

36

TULCEA

TOTAL judeţ

2.629,99

  

Beidaud

2,37

  

Nalbant

254,63

  

Isaccea

519,69

  

Sulina

94,07

  

Consiliul Judeţean Tulcea

1.759,23

37

VASLUI

TOTAL judeţ

5.092,29

  

Alexandru Vlahuţă

51,21

  

Banca

520,87

  

Băceşti

58,53

  

Cozmeşti

18,83

  

Dimitrie Cantemir

16,56

  

Drânceni

117,27

  

Fălciu

15,00

  

Ghergheşti

367,52

  

Ibăneşti

7,23

  

Ivăneşti

81,71

  

Perieni

473,44

  

Puieşti

1.597,65

  

Tutova

57,00

  

Viişoara

689,97

  

Voineşti

60,81

  

Bârlad

806,43

  

Consiliul Judeţean Vaslui

152,26

38

VÂLCEA

TOTAL judeţ

45.880,35

  

Consiliul Judeţean Vâlcea

2,80

  

Brezoi

2.118,39

  

Călimăneşti

998,74

  

Horezu

27,12

  

Boişoara

1.661,09

  

Budeşti

366,11

  

Buneşti

534,10

  

Cernişoara

86,24

  

Câineni

62,49

  

Creţeni

433,75

  

Dăeşti

7,14

  

Diculeşti

359,77

  

Fârtăţeşti

671,70

  

Galicea

143,49

  

Ioneşti

340,51

  

Lăpuşata

74,25

  

Lungeşti

2.668,73

  

Mateeşti

2.345,98

  

Măciuca

174,35

  

Măldăreşti

621,75

  

Milcoiu

1.238,08

  

Mitrofani

1.003,24

  

Olanu

350,76

  

Orleşti

174,04

  

Oteşani

656,25

  

Păuşeşti Otăsău

357,73

  

Pesceana

9,95

  

Popeşti

441,00

  

Prundeni

1.377,41

  

Racoviţa

2,97

  

Roşiile

60,47

  

Scundu

222,12

  

Slătioara

1.306,55

  

Stoeneşti

1.315,27

  

Stoileşti

200,31

  

Suteşti

1.159,23

  

Şirineasa

68,45

  

Şuşani

253,81

  

Vaideeni

2.136,57

  

Voiceşti

2.303,39

  

Voineasa

17.544,25

39

VRANCEA

TOTAL judeţ

5.525,36

  

Andreiaşu

5,55

  

Homocea

609,11

  

Păuleşti

455,13

  

Slobozia Bradului

115,35

  

Adjud

1.366,17

  

Mărăşeşti

66,35

  

Panciu

2.907,70

40

BUCUREŞTI

TOTAL Bucureşti

36.292,35

  

Sectorul 5

18.033,35

  

Sectorul 6

18.004,08

  

Municipiul Bucureşti

254,92

ANEXA nr. 2: REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru plata sentinţelor judecătoreşti
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Suma de plată

 

Total judeţul Botoşani

 

45

1

BOTOŞANI

COMUNA COŞULA

45

 

Total judeţul Caraş-Severin

 

462

2

CARAŞ-SEVERIN

COMUNA VĂLIUG

278

3

CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL REŞIŢA

184

 

Total judeţul Călăraşi

 

1.015

4

CĂLĂRAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

1.015

 

Total judeţul Cluj

 

6.613

5

CLUJ

COMUNA CHINTENI

4.604

6

CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

2.009

 

Total judeţul Constanţa

 

133

7

CONSTANŢA

COMUNA COSTINEŞTI

133

 

Total judeţul Dolj

 

415

8

DOLJ

COMUNA RAST

415

 

Total judeţul Galaţi

 

245

9

GALAŢI

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

245

 

Total judeţul Gorj

 

647

10

GORJ

COMUNA BOLBOŞI

647

 

Total judeţul Hunedoara

 

1.325

11

HUNEDOARA

MUNICIPIUL LUPENI

1.325

 

Total judeţul Maramureş

 

374

12

MARAMUREŞ

COMUNA ROZAVLEA

374

 

Total judeţul Mureş

 

3.909

13

MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

3.909

  

MUREŞ

 
 

Total judeţul Teleorman

 

157

14

TELEORMAN

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

157

 

Total judeţul Tulcea

 

5.033

15

TULCEA

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA

5.033

 

Total judeţul Vrancea

 

772

16

VRANCEA

COMUNA HOMOCEA

240

17

VRANCEA

COMUNA SLOBOZIA BRADULUI

532

 

TOTAL

 

21.145

ANEXA nr. 3: REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru asigurarea funcţionării serviciului public de producere şi furnizare a energiei termice în sezonul rece
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Suma de plată

 

Total judeţul Gorj

 

3.300

1

GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

3.300

 

TOTAL

 

3.300

ANEXA nr. 4: REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru cheltuieli curente şi de capital
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Obiectiv

Suma de plată

 

Total judeţul Iaşi

  

106

1

Iaşi

COMUNA LUNGANI

achitare sumă restantă aferentă contract cumpărare sediu primărie

106

 

Total judeţul Maramureş

  

1.400

2

Maramureş

COMUNA COROIENI

realizare lucrări drenare şi consolidare teren în zona investiţiei "Centru de îngrijire bătrâni în comuna Coroieni, judeţul Maramureş"

1.400

 

Total judeţul Braşov

  

1.170

3

Braşov

COMUNA TELIU

achitare contravaloare contract vânzare-cumpărare sediu primărie

1.170

 

TOTAL

  

2.676

ANEXA nr. 5: REPARTIZAREA PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor unităţi de asistenţă socială (cămine pentru persoane vârstnice înfiinţate prin reorganizarea unor unităţi sanitare)
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Suma alocată

1

Alba

Baia de Arieş

79

2

Argeş

Consiliul Judeţean Argeş

55

3

Bihor

Bratca

105

4

Botoşani

Truşeşti

145

5

Buzău

Vintilă Vodă

129

6

Caraş Severin

Bocşa

135

7

Anina

130

8

Giurgiu

Consiliul Judeţean Giurgiu

133

9

Mureş

Sărmaşu

73

10

Neamţ

Roznov

142

11

Sălaj

Cehul Silvaniei

106

12

Suceava

Solca

194

13

Teleorman

Consiliul Judeţean Teleorman

241

14

Vaslui

Tutova

170

15

Vâlcea

Bălceşti

165

16

Vrancea

Mărăşeşti

116

17

Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov

138

 

Total

 

2.256

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 957 din data de 23 decembrie 2015