ORDIN nr. 321 din 16 martie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.590 din 22 februarie 2016 al Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor,
în baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,
ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexele nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
- Anexele nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Pentru testele începute înainte de 1 iulie 2016 se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I şi II.
Art. IV
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 iulie 2016 şi se comunică Comisiei Europene.
Art. V
Prezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri din specii de plante agricole şi specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 16 iulie 2015.
Art. VI
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXA nr. 1: LISTA speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume
(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Păiuşul oilor, cu frunze fine

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca ovina L.

Păiuşul oilor

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca rubra L.

Păiuş roşu

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păiuş tare

TP 67/1 din 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Raigras aristat

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium perenne L.

Raigras peren

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Raigras hibrid

TP 4/1 din 23.6.2011

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP 7/2 din 11.3.2015

Brassica napus L.

Rapiţă

TP 36/2 din 16.11.2011

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Gulie furajeră

TP 89/1 din 11.03.2015

Cannabis sativa L.

Cânepă

TP 276/1 din 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP 81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

In pentru fibră/In pentru ulei

TP 57/2 din 19.3.2014

Avena nuda L.

Ovăz golaş

TP 20/1 din 6.11.2003

Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)

Ovăz şi ovăz roşu

TP 20/1 din 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orz

TP 19/3 din 21.3.2012

Oryza sativa L.

Orez

TP 16/2 din 21.3.2012

Secale cereale L.

Secară

TP 58/1 din 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Triticale

TP 121/2 rev. 1 din 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Grâu

TP 3/4 rev. 2 din 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/3 din 19.3.2014

Zea mays L.

Porumb

TP 2/3 din 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/2 din 1.12.2005

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).
ANEXA nr. 2: LISTA speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume
(- Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.348/2005)

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Ghiduri UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucăţel, Iarba vântului

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Iarba câmpului

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Moleaţă

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Iarba câmpului

TG/30/6 din 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl.

Bromus

TG/180/3 din 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Bromus

TG/180/3 din 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Golomăţ

TG/31/8 din 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Păiuş înalt

TG/39/8 din 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Păiuş de livezi

TG/39/8 din 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Festulolium

TG/243/1 din 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Timoftică mică

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Poa pratensis L.

Firuţă

TG/33/7 din 9.4.2014

Lotus corniculatus L.

Ghizdei

TG/193/1 din 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.3.2004

Medicago sativa L.

Lucernă

TG/6/5 din 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn.

Lucernă de nisip, lucernă hibridă

TG/6/5 din 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi roşu

TG/5/7 din 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6 din 17.4.2002

Vicia sativa L.

Măzăriche

TG/32/7 din 20.3.2013

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridiche furajeră

TG/178/3 din 4.4.2001

Arachis hypogaea L.

Alune de pământ

TG/93/4 din 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapiţă sălbatică

TG/185/3 din 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Şofrănel

TG/134/3 din 12.10.1990

Gossypium spp.

Bumbac

TG/88/6 din 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/4 din 9.4.2014

Sinapis alba L.

Muştar alb

TG/179/3 din 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Soia

TG/80/6 din 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench.

Sorg

TG/122/3 din 6.10.1989

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).
ANEXA nr. 3: LISTA speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) în conformitate cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume
(- Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.349/2005)

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă şi ceapă eşalotă tip "banană"

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Ceapă eşalotă

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium fistulosum L.

Ceapă de iarnă

TP 161/1 din 11.03.2010

Allium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 1.04.2009

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.03.2004

Allium schoenoprasum L.

Ceapă de tuns

TP 198/2 din 11.03.2015

Apium graveolens L.

Ţelină

TP 82/1 din 13.03.2008

Apium graveolens L.

Ţelină de rădăcină

TP 74/1 din 13.03.2008

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/2 din 16.02.2011

Beta vulgaris L.

Sfeclă roşie

TP 60/1 din 1.04.2009

Beta vulgaris L.

Sfeclă de peţiol sau mangold

TP/106/1 din 11.03.2015

Brassica oleracea L.

Varză creaţă

TP 90/1 din 16.02.2011

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/2 din 11.03.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.03.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 din 25.03.2004

Brassica oleracea L.

Varză creaţă de Milano, varză albă, varză roşie

TP 48/3 din 16.02.2011

Brassica rapa L.

Varză chinezească

TP 105/1 din 13.03.2008

Capsicum annuum L.

Ardei iute

TP 76/2 din 21.03.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creaţă şi scarola

TP 118/3 din 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.03.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/2 din 19.03.2014

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.03.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung şi lung şi castravete cu fruct scurt

TP 61/2 din 13.03.2008

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TP 155/1 din 11.03.2015

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Anghinare şi cardon

TP 184/2 din 27.02.2013

Daucus carota L.

Morcov şi morcov furajer

TP 49/3 din 13.03.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.03.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/5 din 16.02.2011

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 din 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.03.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP 9/1 din 21.03.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică şi fasole urcătoare

TP 12/4 din 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted şi mazăre dulce

TP 7/2 din 11.03.2015

Raphanus sativus L.

Ridiche, ridiche neagră

TP 64/2 din 11.03.2015

Scorzonera hispanica L.

Scorţonera

TP 116/1 din 11.03.2015

Solanum melongena L.

Pătlăgele vinete

TP 117/1 din 13.03.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/5 din 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.03.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Bob/1 din 25.03.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat şi porumb de floricele

TP 2/3 din 11.03.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner;

Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L. Mill.);

Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Portaltoi pentru tomate

TP 294/1 din 19.03.2014

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).
ANEXA nr. 4: LISTA speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV) în conformitate cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului şi, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume
(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.349/2005)

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Ghid UPOV

Brassica rapa L.

Nap

TG/37/10 din 4.04.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană

TG/154/3 din 18.10.1996

Rheum rhabarbarum L.

Revent, rubarbă

TG/62/6 din 24.03.1999

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 236 din data de 30 martie 2016