ORDIN nr. 637 din 20 decembrie 2013 privind instituirea perioadei de monitorizare a durabilităţii proiectelor aferente contractelor de finanţare din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE)
În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru interpretarea unitară a condiţiilor de monitorizare a durabilităţii proiectelor aferente contractelor de finanţare din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE),
având în vedere Scrisoarea Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" - Ministerul Economiei nr. 290.193 din 22 august 2013,
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare),
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:
Art. 1
Se instituie ca perioada de monitorizare a durabilităţii proiectelor aferente contractelor de finanţare din cadrul axei prioritare 4 - POS CCE să înceapă la data punerii în funcţiune şi operare, dovedită pe baza documentului justificativ, conform legii.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 10 din data de 8 ianuarie 2014