HOTĂRÂRE nr. 601 din 22 iulie 2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, scăderea unor imobile ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condiţiile legii, şi transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Recuperare Borşa
Având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă scăderea unor părţi din imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii - Spitalul de Recuperare Borşa, ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă comasarea la nr. MFP 144417 a corpurilor de clădire înregistrate cu numerele MFP 144420 şi 144421, identificate la aceeaşi construcţie C1, în cartea funciară nr. 53234, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii - Spitalul de Recuperare Borşa, având datele de identificare prezentate în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul publicai statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii - Spitalul de Recuperare Borşa, potrivit anexei nr. 3.
Art. 4
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, în condiţiile legii, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii - Spitalul de Recuperare Borşa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 5
Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6-
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii - Spitalul de Recuperare Borşa, care se scad din inventarul centralizat, ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condiţiile legii

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale bunurilor imobile care se scad din inventar

Baza legală

Descrierea tehnică a imobilului care se scade

Valoarea părţii care se scade
(lei)

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

Administratorul: Spitalul de Recuperare Borşa/CUI 3694896

144417 parţial

8.25.01

Complex Stibina

S teren = 7.833 mp

472.408

Judeţul Maramureş, localitatea Borşa, str. Brădet nr. 6

Sentinţa civilă nr. 3.106/2007, Sentinţa civilă nr. 1.164/2011

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii - Spitalul de Recuperare Borşa/CUI 3694896, rezultate ca urmare a comasării
 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

Bunurile care se comasează

144417

8.25.01

Complex Stibina

P+2,600 mp
S teren = 2.167 mp

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Brădet nr. 6

16.333.153

144420

8.25.01

Pavilion extindere

P+1,900 mp

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Brădet nr. 6

3.105.156

144421

8.25.07

Casă odihnă Stibina Veche

P+2,525 mp

Judeţul Maramureş,

oraşul Borşa, str. Brădet nr. 6

63.182

Bunul rezultat ca urmare a comasării

144417

8.25.01

Complex Stibina

C1 = D + P + 2E
Sc = 1.050 mp,
Sd - 3.051 mp
S teren = 2.240 mp

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Brădet nr. 6

19.501.491

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALORILE DE INVENTAR ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii - Spitalul de Recuperare Borşa, care se actualizează

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar
(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Spitalul de Recuperare Borşa/CUI 3694896

144410

8.25.01

Clădire din cărămidă Baia Borşa

C1 =P + 1,
Sc = 343 mp,
C2 = P,
Sc = 43 mp,
Sd = 732 mp
S teren = 1.158 mp
CF nr. 53746

Judeţul Maramureş, localitatea Borşa, Str. Independenţei nr. 3

176.812

144413

8.25.07

Clădire St. salvare + 3 garaje + At. sudură

C2 = P+ 1,
Sc = 354 mp,
Sd = 550 mp

CF nr. 53531

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

451.900

144417

8.25.01

Complex Stibina

C1 = D + P + 2E
Sc= 1050 mp,
Sd = 3.051 mp
S teren = 2.240 mp
CF nr. 53234

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa. str. Brădet nr. 6

1.377.431

144419

8.28.10

Centrală termică

Cazan încălzire cu combustibil lichid M10

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Brădet nr. 6

22.300

144422

6.26.10

Cazan calorifer

Cazan încălzire combustibil lichid M10

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Brădet nr. 6

39.800

144423

6.25.01

Bază de recuperare (fizioterapie)

C7 = D + P + 1E,
Sc= 1.809 mp,
Sd = 3.346 mp
C5 = P,
Sc = 34 mp
CF nr. 53531

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

3.710.017

144424

8.28.10

Clădire din cărămidă Termocentrală

C4 = P+1E,
Sc = 458 mp
C15 = P,
Sc = 57 mp
CF nr. 53531

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

226.855

144425

8.28.10

Clădire din cărămidă

Staţie oxigen

C3 = P,
Sc = Sd = 44 mp
CF nr. 53531

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

20.379

144426

8.28.13

Depozit alimente spital

C1 = S + P+1E,
Sc = 381 mp,
Sd = 762 mp
CF nr. 53531

Judeţul Maramureş,

oraşul Borşa,

str. Floare de Colţ nr. 1

239.241

144427

8.27.07

Grajd din lemn Gospodărie anexe birt

C2 = D + P,
Sc = 29 mp,
Sd = 49 mp
CF nr. 53744

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, Str. Birtului nr. 15

17.700

144428

8.27.07

Grajd prefabricate + bucătărie furajeră birt

C1 = P +1,
Sc = 195 mp,
C3 = P,
Sc = 34 mp,
Sd = 317 mp
S teren = 4900 mp
CF nr. 53744

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, Str. Birtului nr. 15

430.701

144429

8.28.13

Baracă metalică spital D3

C14 = P,
Sc= 196 mp
C13 = P,
Sc= 123 mp
CF nr. 53531

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

21.487

144430

8.28.10

Rezervor combustibil 4000 l

Metalic

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Coli nr. 1

1.448

144431

8.28.10

Rezervor combustibil 4000 l

Metalic

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

1.448

144432

8.28.10

Rezervor combustibil cap. 50000 l (gara)

Metalic, 50000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Dragoş Vodă nr. 100

1.839

144433

8.28.10

Rezervor combustibil cap. 50000 l (gara)

Metalic, 50000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Dragoş Vodă nr. 100

1.839

144434

8.25.01

Rezervor combustibil cap. 50000 l (gara)

Metalic, 50000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Dragoş Vodă nr. 100

1.839

144435

8.28.10

Rezervor combustibil cap. 50000 l (gara)

Metalic, 50000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

14.715

144436

8.28.10

Rezervor combustibil cap. 50000 l

Metalic, 50000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

14.715

144437

8.28.10

Rezervor combustibil cap. 20000 I

Metalic, 20000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

5.150

144438

8.28.10

Rezervor combustibil cap. 20000 l

Metalic, 20000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

5.150

144439

8.28.10

Vas de expansiune

Metalic

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

750

144440

8.28.10

Rezervor condens

Metalic

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

400

144441

8.28.10

Rezervor apă adaos cap. 4000 l

Metalic, 4000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

1.448

144442

8.28.10

Rezervor condens 300 l

Metalic, 300 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

400

144443

8.28.10

INST>prepa. apă caldă, menaj, schimbat căldură

Pompe de căldură cu freon + instalaţii ţevi

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

350

ANEXA nr. 4: DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii - Spitalul de Recuperare Borşa, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar
(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Spitalul de Recuperare Borşa/CUI 3694896

144430

8.20.10

Rezervor combustibil 4000 l

Metalic

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

1.448

144431

8.20.10

Rezervor combustibil 4000 l

Metalic

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

1.448

144432

8.20.10

Rezervor combustibil cap. 50000 l (gara)

Metalic, 50000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Dragoş Vodă nr. 100

1.839

144433

8.20.10

Rezervor combustibil cap. 50000 l (gara)

Metalic, 50000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Dragoş Vodă nr. 100

1.839

144434

8.20.10

Rezervor combustibil cap. 50000 l (gara)

Metalic, 50000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Dragoş Vodă nr. 100

1.839

144437

8.20.10

Rezervor combustibil cap. 20000 l

Metalic, 20000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

5.150

144438

8.20.10

Rezervor combustibil cap. 20000 l

Metalic, 20000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

5.150

144439

8.28.10

Vas de expansiune

Metalic

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

750

144440

8.28.10

Rezervor condens

Metalic

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

400

144441

8.20.10

Rezervor apă adaos cap. 4000 l

Metalic, 4000 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

1.448

144442

8.28.10

Rezervor condens 300 l

Metalic, 300 l

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

400

144443

8.28.13

INST>prepa. apă caldă, menaj, schimbat căldură

Pompe de căldura cu freon + instalaţii ţevi

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1

350

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 571 din data de 30 iulie 2015