HOTĂRÂRE nr. 535 din 27 iulie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna
Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, ca urmare a reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, a căror valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilele (CUI)

Valoarea de inventar actualizată (lei)

1

2

3

4

5

6

114017

8.19.01

14-05

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

5.448.698,81

114018

8,19.01

14-09

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

43.867,79

114019

8.19.01

14-10

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

144.667,56

114020

8.19.01

14-11

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

198.771,69

114021

8.19.01

14-12

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

201.942,72

114022

8.19.01

14-13

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

135.939,69

114023

8.19.01

14-14

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

147.994,91

114024

8.19.01

14-16

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

167.478,85

114025

8.19.01

14-17

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

178.360,14

114026

8.19.01

14-18

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

304.664,59

114027

8.19.01

14-19

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

183.159,68

114028

8.19.01

14-20

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

168.696,24

114029

8.19.01

14-21

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

244.099,55

114030

8.19.01

14-22

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

245.509,85

114033

8.19.01

14-25

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

347.597,88

114034

8.19.01

14-27

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

236.549,57

114131

8.19.01

14-28

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

221.515,54

114132

8.19.01

14-29

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

267.292,31

114133

8.19.01

14-30

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

481.030,63

114134

8.19.01

14-33

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

253.796,68

114135

8.19.01

14-102

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

330.777,59

114136

8.19.01

14-36

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

326.603,61

114137

8.19.01

14-37

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

291.874,01

114138

8.19.01

14-38

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

288.288,90

114139

8.19.01

14-39

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

320.630,72

114140

8.19.01

14-40

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

319.758,78

114141

8.19.01

14-41

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

398.127,14

114142

8.19.01

14-42

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

249.290,86

114143

8.19.01

14-43

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

259.637,52

114144

8.19.01

14-44

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

260.625,13

114145

8.19.01

14-45

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

274.127,97

114146

8.19.01

14-46

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Covasna CUI 4202118

351.173,55

114147

8.19.01

14-47

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

397.204,76

114148

8.19.01

14-48

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

327.313,24

114149

8.19.01

14-49

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

262.101,75

114150

8.19.01

14-50

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

307.090,36

114151

8.19.01

14-51

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

292.636,13

114152

8.19.01

14-52

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

399.187,31

114153

8.19.01

14-53

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

963.930,98

114157

8.19.01

14-58

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

2.438.374,79

121195

8.19.01

14-103

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

3.081.374,94

144717

8.19.01

14-107

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

473.854,41

149932

8.19.01

14-110

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

840.941,63

153639

8.19.01

14-104

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

921.664,71

153834

8.19.01

14-108

Judeţul Covasna

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna CUI 4202118

1.010.322,59

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 591 din data de 3 august 2016