ORDIN nr. 1330 din 6 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei achiziţii publice nr. E.N. 11.149 din 5 noiembrie 2013,
având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La secţiunea I "Dispozitive medicale", după poziţia 110 se introduce o nouă poziţie, poziţia 1101, cu următorul cuprins: "Sisteme de neuronavigaţie ultrasonografică".
2.La secţiunea I poziţia 111, sintagma "Echipamente pentru diagnostic" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "Sistem integrat de neuronavigaţie ultrasonografică".
3.La secţiunea I, după poziţia 111 se introduce o nouă poziţie, poziţia 1111, cu următorul cuprins: "Echipamente pentru diagnostic".
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 719 din data de 22 noiembrie 2013