ORDIN nr. 3677 din 24 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014
Având în vedere Procesul-verbal din data de 24 iunie 2014 al comisiei de contestaţii de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale,
În temeiul Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014,
în baza art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1), (2) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 şi 433 bis din 13 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014, privind acordarea unui ajutor financiar, reprezentând echivalentul în lei a 200 de euro, în vederea achiziţionării unui calculator personal nou, cuprinzând 15.809 beneficiari, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin."
2.În anexă, poziţiile 1.122, 3.256 şi 10.148 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"1.122

BC

Pânceşti

Şcoala Gimnazială nr. 1 Pânceşti

Ştefanache V. Vasile

Chilia Benei

BC

Ştefanache V. Valentin

.....................

3.256

BZ

Vâlcelele

Şcoala Gimnazială Comuna Vâlcelele

Pîrvu V. Fănel

Vâlcelele

BZ

Pîrvu F. Cristina Emanuela

.....................

10.148

NT

Oglinzi

Liceul Tehnologic Oglinzi - Răuceşti

Ilie I. Angela

Oglinzi

NT

Ilie C. Alexandra - Elena"

3.În anexă, după poziţia nr. 15.794 se introduc 15 noi poziţii, poziţiile nr. 15.795-15.809, cu următorul cuprins:

"15.795

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Măriuţ P Petrică

Prăjeşti

BC

Măriuţ P. Vlăduţ Cosmin

15.796

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Dămătârc V. Marinela

Prăjeşti

BC

Dămătârc F. Felicia

15.797

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Jicu V. Mariana

Prăjeşti

BC

Jicu F. Alessandra

15.798

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Bilboc S. Maria

Prăjeşti

BC

Bilboc F. Iulian Maximilian

15.799

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Gal A. Tereza

Prăjeşti

BC

Gal A. Sergiu Adrian

15.800

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Comoraşu M. Ionel

Prăjeşti

BC

Comoraşu I. Daniela Bianca

15.801

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Cihoreanu M. Maria Brînduşa

Prăjeşti

BC

Cihoreanu R Ştefănel Mihăiţă

15.802

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Simon M. Maria

Prăjeşti

BC

Simon P. Bianca

15.803

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Gal A. Anton

Prăjeşti

BC

Gal A. Alexandru Cosmin

15.804

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Gal G. Ştefan

Prăjeşti

BC

Gal S. Ştefan Adrian

15.805

BC

Prăjeşti

Şcoala Gimnazială «Gheorghe Avramescu» Prăjeşti

Burcă I. Camelia

Prăjeşti

BC

Burcă D. Ana Maria

15.806

BZ

Râmnicelu

Şcoala Gimnazială nr. 1 Râmnicelu, judeţul Buzău

Dediu Mihai Ion

Râmnicelu

BZ

Dediu Mădălina Elena

15.807

BZ

Tisău

Şcoala Gimnazială Hales, judeţul Buzău

Tudor Alexandrina Georgiana

Tisău

BZ

Tudor Costin

15.808

DB

Gura Şuţii

Şcoala Gimnazială Gura Şuţii

Militaru A. Cecilia

Gura Şuţii

DB

Militaru D. Sebastian Gabriel

15.809

HR

Corund

Liceul Tehnologic Corund

Toth Anna Maria

Sat Fântâna Brazilor nr. 73

HR

Toth Andrea Viktoria"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 512 din data de 9 iulie 2014