HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 martie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la capitolul I "Membri titulari" punctul 1, domnul deputat Pâslaru Florin Costin, Grupul parlamentar al PSD, îl înlocuieşte pe domnul deputat Tudose Mihai, Grupul parlamentar al PSD;
- la capitolul I "Membri titulari" punctul 6, domnul senator Ardelean Ben-Oni, Grupul parlamentar al PNL, îl înlocuieşte pe domnul senator Chiuariu Tudor-Alexandru, Grupul parlamentar al PNL;
- la capitolul II "Membri supleanţi" punctul 3, domnul senator Corlăţean Titus, Grupul parlamentar al PSD, îl înlocuieşte pe domnul deputat Pâslaru Florin Costin, Grupul parlamentar al PSD.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 2 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 151 din data de 2 martie 2015