ORDIN nr. 803 din 18 martie 2014 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,
constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1
La data de 1 martie 2011 a intrat în vigoare Acordul de securitate dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010, ratificat prin Legea nr. 273/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011.
Art. 2
Art. 3
La data de 11 iulie 2013 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul din Muntenegru privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 25 iunie 2013.
Art. 4
La data de 17 iulie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010, ratificat prin Legea nr. 220/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2010.
Art. 5
La data de 30 iulie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012, ratificat prin Legea nr. 75/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 aprilie 2013.
Art. 6
La data de 1 august 2013 a intrat în vigoare Acordul privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb, ratificat prin Legea nr. 111/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 24 aprilie 2013.
Art. 7
La data de 5 august 2013 a intrat în vigoare Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 75/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 martie 2013.
Art. 8
La data de 12 august 2013 a intrat în vigoare Aranjamentul* încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Australiei privind autorizarea angajării membrilor de familie ai membrilor mişunilor diplomatice şi posturilor consulare, semnat la Canberra la 29 iulie 2013 şi la 12 august 2013.
_______
*) Aranjamentul nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 9
La data de 27 august 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2010, ratificat prin Legea nr. 227/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011.
Art. 10
La data de 1 septembrie 2013 a intrat in vigoare Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008, ratificat prin Legea nr. 64/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 5 mai 2012.
Art. 11
La data de 12 septembrie 2013 a intrat în vigoare Amendamentul la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru a permite băncii să opereze în ţările din Regiunea Mediteranei Sudice şi de Est, adoptat la 30 septembrie 2011, publicat prin Ordin al ministrului afacerilor externe nr. 1.475/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 noiembrie 2013.
Art. 12
La data de 13 septembrie 2013 a intrat în vigoare Acordul** încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional, semnat la Bucureşti la 31 august 2012 şi la Kiev la 11 septembrie 2012.
________
**) Acordul nu a fost publicat îh Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 13
La data de 7 octombrie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 28 septembrie 2011.
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
La data de 28 noiembrie 2013 a intrat în vigoare Acordul-cadru de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 592/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 mai 2009.
Art. 18
La data de 3 decembrie 2013 a intrat în vigoare Acordul de cooperare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii, semnat la Astana la 27 iunie 2013, prin Hotărârea Guvernului nr. 869/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 13 noiembrie 2013.
Art. 19
La data de 5 decembrie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013, ratificat prin Legea nr. 315/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 2 decembrie 2013.
Art. 20
La data de 16 decembrie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013, ratificat prin Legea nr. 329/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 10 decembrie 2013.
Art. 21
La data de 6 ianuarie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar pe bază de reciprocitate, semnat la Astana la 27 iunie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 926/2013, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 decembrie 2013.
Art. 22
La data de 8 ianuarie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011, ratificat prin Legea nr. 69/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 aprilie 2013.
Art. 23
La data de 9 ianuarie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău la 13 septembrie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 19 decembrie 2013.
Art. 24
La data de 24 ianuarie 2014 a intrat în vigoare Programul de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro, semnat la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 12 noiembrie 2013, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.952/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 19 din 11 ianuarie 2014.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 8 mai 2014