HOTĂRÂRE nr. 431 din 16 iunie 2016 privind aprobarea stemei comunei I. L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei I. L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru: ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA comunei I. L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei I. L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa
Descrierea stemei
Stema comunei I. L. Caragiale, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp albastru, se află un bust de bărbat redat din faţă, cu mustaţă, purtând pe cap o pălărie aşezată oblic, aproape în bară, cu jumătatea borului din stânga uşor ridicată, îmbrăcat cu cămaşă, cravată, vestă închisă pe mijloc, cu şapte nasturi, trei la dreapta, patru la stânga, cu sacou descheiat.
În vârful scutului, în câmp argintiu, se află un stejar verde, al cărui trunchi se evazează în partea de jos, mai pronunţat spre dextra.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Bustul reprezintă dramaturgul Ion Luca Caragiale, născut în localitate şi dă denumirea acesteia.
Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 480 din data de 28 iunie 2016