HOTĂRÂRE nr. 10 din 24 februarie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. II "Componenţa Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital", domnul senator Dincă Mărinică - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Isăilă Marius-Ovidiu - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.
2.La anexa nr. VIII "Componenţa Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială", domnul senator Ghilea Găvrilă - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal-se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Volosevici Andrei-Liviu.
3.La anexa nr. XIV "Componenţa Comisiei pentru privatizare şi administrarea activelor statului", domnul senator Volosevici Andrei-Liviu se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Ghilea Găvrilă - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 140 din data de 26 februarie 2014