HOTĂRÂRE nr. 436 din 10 iunie 2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 14/2009, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

______
*) Traducere.
ANEXĂ:
(1)_

Grupul Băncii Mondiale,

România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Asociaţia Internaţională de Dezvoltare

Clădirea UTI, etajul 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 010664

Bucureşti, România

Tel: (+4) 021-201-031

Fax: (+4) 021-201-0338

19 ianuarie 2015
Domnului Attila Gyorgy,
secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Stimate Domnule Gyorgy,
România: Proiectul privind Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR) (Împrumut nr. 4.875) Anulare şi închiderea contului
După cum cunoaşteţi, proiectul privind Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR) s-a încheiat la data de 30 septembrie 2014. Ultima tranzacţie a fost înregistrată la data de 18 noiembrie 2014, prin urmare, în conformitate cu secţiunea 7.01 din Condiţii Generale, Banca anulează, cu începere de la 31 decembrie 2014, suma de şaizeci şi şapte mii opt sute optzeci şi patru euro şi cincizeci şi nouă eurocenţi (67.884,59 EUR) netrasă din împrumut.
Cu această anulare, împrumutul a fost terminat.
Cu sinceritate,
Elisabetta Capannelli,
director de ţară
Banca Mondială România
Domnului Attila Gyorgy 19 ianuarie 2015
C.C.: Domnului Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Bucureşti, România
Domnului George Turtoi,
secretar de stat
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Bucureşti, România
Domnului Marius Arthur Ursu,
director general
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitare Imobiliară
Bucureşti, România
Doamnei Boni Florinela Cucu,
director general
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Doamnei Simona Steriu,
director PMU
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Bucureşti, România
Domnului Victor Grigorescu,
director
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitare Imobiliară
Bucureşti, România
Domnului Frank Heemskerk,
director executiv
Banca Mondială
(2)_

Grupul Băncii Mondiale,

România

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare

Clădirea UTI, etajul 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31 Sectorul 2, 010664

Bucureşti, România

Tel: (+4) 021-201-031

Fax: (+4) 021-201-0338

27 ianuarie 2015
Excelenţei Sale
Darius Vâlcov,
ministrul finanţelor publice
Bucureşti, România
Stimate domnule ministru,
România: Proiectul privind Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR) (P100638/Împrumut nr. 4.875-RO) Anexă Graficul de amortizare revizuit
Referitor la corespondenţa anterioară, datată 19 ianuarie 2015, cu privire la subiectul de mai sus, vă transmitem alăturat Anexa Graficul de amortizare revizuit.
Am aprecia dacă aţi putea să ne confirmaţi primirea acestei scrisori.
Cu sinceritate,
Elisabetta Capannelli,
director de ţară
Banca Mondială România
Excelenţei Sale Darius Vâlcov
27 ianuarie 2015
C.C.: Domnului Attila Gyorgy,
secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Doamnei Boni Cucu,
director general
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Domnului Frank Heemskerk,
director executiv
Banca Mondială

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

GRAFIC DE AMORTIZARE

Sume în EUR

Tara

Împrumutat

RO-România

8000008817 - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Împrumut nr.: BIRD-48750

Tranşe agregate: Nu

Subîmprumut nr. 48750-001

Valuta: EUR

Data finalizare

Proiect: 20.01.2015

Dată începere maturitate: 15.03.2013

Dată finalizare maturitate: 15.09.2022

 

Dată maturitate

ORIGINAL

Total modificat

Revizuire maturitate

15/03/2013

2.385.000,00

-214.976,50

2.170.023,50

15/09/2013

2.385.000,00

-214.976,50

2.170.023,50

15/03/2014

2.385.000,00

-1.621.862,97

763.137,03

15/09/2014

2.385.000,00

-1.621.862,97

763.137,03

15/03/2015

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/09/2015

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/03/2016

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/09/2016

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/03/2017

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/09/2017

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/03/2018

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/09/2018

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/03/2019

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/09/2019

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/03/2020

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/09/2020

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/03/2021

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/09/2021

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/03/2022

2.385.000,00

-1.621.862,97

758.894,24

15/09/2022

2.385.000,00

-1.621.862,62

758.894,38

TOTAL:

47.700.000,00

-29.691.370,96

18.008.629,04

(3)_

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Secretar de stat

4 februarie 2015
Doamnei Elisabetta Capannelli,
director de ţară
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Ref: Proiectul privind Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR) (Împrumut 4.875) - Anularea sumei de şaizeci şi şapte mii opt sute opt zeci şi patru EUR şi cinzeci şi nouă eurocenţi (EUR 67.884,59) netraşi din împrumut şi finalizarea Acordului de împrumut
- Anexă Graficul de amortizare revizuit
Stimată doamnă Capannelli,
Confirmăm primirea scrisorii dumneavoastră datate 19 ianuarie 2015 prin care aţi notificat Ministerul Finanţelor Publice atât asupra anulării sumei netrase din împrumut de 67.884,59 EUR, cât şi asupra finalizării acordului de împrumut aferent împrumutului menţionat mai sus.
De asemenea confirmăm primirea scrisorii dumneavoastră datate 27 ianuarie 2015 prin care aţi transmis Anexa Graficul de amortizare revizuit la împrumutul specificat anterior.
Al dumneavoastră sincer,
Attila Gyorgy,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 441 din data de 19 iunie 2015