ORDIN nr. 152 din 30 martie 2016 pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016
Având în vedere:
- Referatul Serviciului Juridic şi Relaţii Externe nr. 54/SJRE din data de 30 martie 2016, aprobat cu nr. 744/C.V. din data de 30 martie 2016;
- prevederile art. 173 alin. (2) şi (3), art. 174 alin. (2) şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 lit. e), art. 9 lit. b) şi art. 16 lit. n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;
- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi,
În temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

ANEXĂ: LISTA unităţilor sanitare cu paturi acreditate în luna martie 2016

Nr. crt.

Denumirea unităţii sanitare cu paturi

Sediul

Codul de înregistrare fiscală

Raportul de acreditare

Ordinul de acreditare

Categoria de acreditare

Perioada de acreditare

1

Asociaţia Oncohelp - Centrul de Oncologie Oncohelp

Str. Ciprian Porumbescu nr. 59, municipiul Timişoara, judeţul Timiş

17802939

644/CV/23.03.2016

110/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

2

Societatea Arcadia Cardio S.R.L. - Unitate Sanitară Privată cu Paturi

Str. Cicoarei nr. 2, et. 4, Iaşi, judeţul Iaşi

26333149

642/CV/23.03.2016

111/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

3

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Str. Hector nr. 1, municipiul Timişoara, judeţul Timiş

4483447

635/CV/23.03.2016

112/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

4

Spitalul de Boli Infecţioase Braşov

Str. Mihai Viteazul nr. 9, municipiul Braşov, judeţul Braşov

4384273

654/CV/23.03.2016

113/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

5

Spitalul Orăşenesc Huedin

Str. Spitalului nr. 42, oraşul Huedin, judeţul Cluj

4485618

659/CV/23.03.2016

114/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

6

Euroclinic Hospital-S.A.-Spital Privat cu Ambulatoriu de Specialitate

Calea Floreasca nr. 14A, sectorul 1, Bucureşti

14009050

648/CV/23.03.2016

115/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

7

Med Life - S.A. Bucureşti - Spital privat de copii şi ambulatoriu de specialitate

Str. Zăgazului nr. 7, sectorul 1, Bucureşti

8422035

636/CV/23.03.2016

116/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

8

Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte

Str. Nicolae Iorga nr. 10, oraşul Vălenii de Munte, judeţul Prahova

2844200

640/CV/23.03.2016

117/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

9

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galaţi

Str. Traian nr. 393, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

3347072

651/CV/23.03.2016

118/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

10

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

Str. Tineretului nr. 28, municipiul Roman, judeţul Neamţ

2613940

650/CV/23.03.2016

119/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

11

Spitalul Municipal Orăştie

Str. Pricazului nr. 16, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara

5808334

662/CV/23.03.2016

120/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

12

Spitalul "N.N. Săveanu" Vidra

Localitatea Vidra, judeţul Vrancea

4447401

653/CV/23.03.2016

121/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

13

Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Satul Mocrea, judeţul Arad

3678360

643/CV/23.03.2016

122/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

14

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca

Str. Clinicilor nr. 4-6, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

12653879

656/CV/23.03.2016

123/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

15

Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti

Str. Coasta Câmpului nr. 54, oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş

4318458

634/CV/23.03.2016

124/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

16

Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov

Aleea Dealul Spirii nr. 12, municipiul Braşov, judeţul Braşov

4443175

638/CV/23.03.2016

125/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

17

Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu

Str. Republicii nr. 109, oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin

3228128

641/CV/23.03.2016

126/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

18

Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu"

Bd. Carol I nr. 50, municipiul Iaşi. judeţul Iaşi

8615184

666/CV/23.03.2016

127/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

19

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

Dumbrăveni, judeţul Vrancea

4410631

657/CV/23.03.2016

128/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

20

Societatea Creştină Medicală Munposan'94 - S.R.L.

Str. Witting nr. 10-12, sectorul 1, Bucureşti

5854268

637/CV/23.03.2016

129/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

21

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi

Str. Brăilei nr. 177, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

3126853

658/CV/23.03.2016

130/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

22

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani

Str. Cuza Vodă nr. 50-52, municipiul Focşani, judeţul Vrancea

4350505

660/CV/23.03.2016

131/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

23

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Bd. Traian nr. 1-3, municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

2613362

655/CV/23.03.2016

132/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

24

Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea

Str. Dunărea nr. 3, municipiul Oradea, judeţul Bihor

4784130

652/CV/23.03.2016

133/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

25

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara

Str. Gheorghe Lazăr nr. 7, municipiul Timişoara, judeţul Timiş

4269134

665/CV/23.03.2016

134/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

26

Societatea Isis Medical Center - S.R.L.

Str. Mircea cel Bătrân nr. 102, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

23092747

663/CV/23.03.2016

135/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

27

Societatea Arcadia Hospital - S.R.L.

Str. Cicoarei nr. 2, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

24948610

647/CV/23.03.2016

136/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

28

Institutul Naţional de Endocrinologie "C.I. Parhon"

Bd. Aviatorilor nr. 34-36, sectorul 1, Bucureşti

4505367

649/CV/23.03.2016

137/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

29

Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni

Bd. Dacia nr. 131A, oraşul Mioveni, judeţul Argeş

4318202

646/CV/23.03.2016

138/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

30

Spitalul Orăşenesc Haţeg

Str. Tudor Vladimirescu nr. 7, oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara

4375011

664/CV/23.03.2016

139/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

31

Spitalul Municipal Sebeş

Str. Surianu nr. 41, municipiul Sebeş, judeţul Alba

4331210

639/CV/23.03.2016

140/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

32

Spitalul Clinic C.F. Iaşi

Str. Garabet Ibrăileanu nr. 1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

4981239

645/CV/23.03.2016

141/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

33

Spitalul Orăşenesc Rupea

Str. Republicii nr. 128, oraşul Rupea, judeţul Braşov

4384516

661/CV/23.03.2016

142/23.03.2016

Acreditat

23.03.2016- 22.03.2021

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 262 din data de 7 aprilie 2016