HOTĂRÂRE nr. 329 din 4 mai 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Slobozia Ciorăşti şi Vulturu, judeţul Vrancea
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Slobozia Ciorăşti şi Vulturu, judeţul Vrancea, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Slobozia Ciorăşti, judeţul Vrancea
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Vulturu, judeţul Vrancea
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Slobozia Ciorăşti, judeţul Vrancea
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Slobozia Ciorăşti se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp roşu, se află două spade de argint, încrucişate cu garda jos, având între spade sus o cruce de aur cu braţe egale, iar jos o semilună de aur urcătoare cu vârfurile în sus.
În partea inferioară, în câmp de azur, se află un porumbel de argint cu aripile desfăcute, cu aureolă de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Cele două spade încrucişate, crucea şi semiluna fac referire la bătălia de la Jilişte (sat component al comunei) din anul 1574, când Ioan Vodă cel Viteaz i-a învins pe turci.
Porumbelul simbolizează libertatea (slobozenia), făcând aluzie la denumirea localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Vulturu, judeţul Vrancea
1.Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Vulturu se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului, se află un vultur de argint, armat de aur (ciocul şi ghearele de aur), cu zborul deschis şi capul întors spre stânga, stând pe o colină de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Vulturul face referire la denumirea localităţii, care vine din legenda înfiinţării satului.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 373 din data de 16 mai 2016