Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.116/2006 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPN 5 privind licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant, ediţia 2/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 3 iulie 2006, se abrogă.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 148 din data de 28 februarie 2014