DECIZIE nr. 152 din 5 martie 2013 privind eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret
Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Lucian Ionescu se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR - VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 122 din data de 5 martie 2013