HOTĂRÂRE nr. 96 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor
În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. n) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Pentru funcţionarea Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi a Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, înfiinţate prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2013 privind modificarea şi completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, se aprobă redistribuirea unui număr de 10 posturi conform anexelor nr. 1 şi 2.
Art. 2
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

______
*) Anexele nr. 1 şi 2 se comunică instituţiilor interesate.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 843 din data de 12 noiembrie 2015