HOTĂRÂRE nr. 698 din 19 august 2014 privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria" ca fiind de utilitate publică
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se recunoaşte Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Soldat Petre M. Tina nr. 3, bl. L.34, sc. A, et. 2, ap. 12, sectorul 3, ca fiind de utilitate publică.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 619 din data de 22 august 2014