HOTĂRÂRE nr. 397 din 2 iunie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor două activităţi conform Documentului de la Viena 2011: "Vizită la Baza 71 Aeriană - Câmpia Turzii şi vizită la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă - Piteşti", organizate de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în perioada 4-7 iulie 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor două activităţi conform Documentului de la Viena 2011: "Vizită la Baza 71 Aeriană - Câmpia Turzii şi vizită la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă - Piteşti", denumite în continuare vizite, organizate de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în perioada 4-7 iulie 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Finanţarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, prevăzute la art. 1, în sumă totală de 378,48 mii lei, se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţa naţională", titlul II "Bunuri şi servicii".
(2)Finanţarea cheltuielilor prevăzute la nr. crt. 6, 8 şi 10 din anexă se realizează la nivelul ordonatorului principal de credite, în limita sumei de 63,60 mii lei.
(3)Finanţarea cheltuielilor prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 şi 9 din anexă se realizează la nivelul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în limita sumei de 314,88 mii lei.
Art. 3
Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4, sap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. B şi C din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) lit. Aa) din Normele referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internaţionale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 906/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării vizitelor, se aprobă:
a)invitarea în ţară a unui număr maxim de 112 persoane;
b)cazarea persoanelor participante la hoteluri de 4 stele.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan-Cornel Baranga

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: NORMATIVE DE CHELTUIELI pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor două activităţi conform Documentului de la Viena 2011: "Vizită la Baza 71 Aeriană - Câmpia Turzii şi vizită la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă-Piteşti", organizate de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în perioada 4-7 iulie 2016

Nr. crt.

Cheltuieli de organizare

Numărul maxim de persoane/delegaţii

Limite maxime

Invitaţi străini maximum 112 persoane

Echipa de însoţire a României, inclusiv personalul auxiliar, maximum 20 de persoane

1.

Cocktail de primire

132 de persoane

50 lei/persoană

2.

Masa zilnică

132 de persoane

160 lei/persoană/zi
(4 zile)

3.

Masă oficială

132 de persoane

180 lei/persoană

4.

Cazare

132 de persoane

450 lei/persoană/noapte
(3 nopţi)

5.

Trataţii

132 de persoane

30 lei/persoană/zi
(4 zile)

6.

Materiale-suport pentru informarea şi documentarea participanţilor

56 de delegaţii

800 lei/delegaţia

7.

Închiriere sală pentru informări

2 zile/maximum 4 ore

500 lei/zi
(2 zile)

8.

Fotografii de grup

56 de delegaţii

2.000 lei/total

9.

Închiriere mijloace de transport
(2 autocare şi 1 microbuz)

2 autocare - 2 zile
1 microbuz - 2 zile

5.000 lei/total

10.

Cadouri simbolice

56 de delegaţii

300 lei/delegaţie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 426 din data de 7 iunie 2016