ORDIN nr. 2414 din 25 mai 2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică A, a subcomponentelor Hambarul arhimandritului Ioan şi Turnul incintei fortificate în cadrul ansamblului Mănăstirii Hurezi, cod LMI VL-II-a-A-09894, Str. Mănăstirii nr. 164-164A, 164B, sat aparţinător Romanii de Jos, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, în LMI, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică A
Având în vedere Referatul nr. 5.871 din 9 mai 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, a subcomponentelor la categoria monument, grupa valorică A, a Hambarului arhimandritului Ioan şi a Turnului incintei fortificate în cadrul ansamblului Mănăstirii Hurezi, cod LMI VL-II-a-A-09894, Str. Mănăstirii nr. 164-164A, 164B, sat aparţinător Romanii de Jos, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea,
în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2, lit. d) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se clasează ca monumente istorice subcomponente ale ansamblului Mănăstirii Hurezi, cod Lista monumentelor istorice VL-II-a-A-09894, în categoria monument, grupa valorică A, Hambarul arhimandritului Ioan cu codul în Lista monumentelor istorice VL-II-m-A-09894.10 şi Turnul incintei fortificate, cu codul în Lista monumentelor istorice VL-II-m-A-09894.11.
(2)Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

ANEXĂ: Zona de protecţie a ansamblului Mănăstirii Hurezi, Str. Mănăstirii nr. 164-164A, 164B, sat aparţinător Romanii de Jos, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea
Coordonatele punctelor de contur:

Coordonate stereo 70

X

Y

421920.051

408246.673

421915.160

408298.667

421914.383

408313.881

421919.997

408362.526

421947.836

408384.913

421975.028

408406.779

421990.271

408443.776

422002.418

408471.053

422016.744

408503.219

422034.604

408525.081

422054.957

408549.993

422068.886

408567.043

422078.684

408608.576

422085.653

408634.805

422095.390

408658.383

422106.143

408684.419

422127.567

408683.821

422156.956

408683.001

422182.506

408684.370

422212.471

408685.976

422225.760

408650.541

422236.503

408621.893

422249.138

408586.393

422258.061

408549.733

422272.118

408511.778

422293.568

408453.863

422295.074

408400.548

422295.541

408384.738

422297.162

408329.946

422299.527

408257.191

422301.606

408193.222

422283.222

408155.661

422258.673

408105.505

422230.391

408045.269

422208.019

407997.620

422186.184

407952.364

422163.781

407905.929

422122.265

407916.636

422077.166

407928.267

422034.170

407939.356

421987.877

407951.295

421946.622

407966.382

421721.426

407771.407

421788.772

407773.209

421845.103

407774.717

421888.707

407775.884

421944.145

407766.579

421993.109

407758.360

422004.530

407758.989

422043.897

407780.075

422130.034

407827.206

422220.653

407876.789

422253.478

407894.750

422261.244

407917.122

422271.728

407941.640

422295.905

407973.082

422309.832

407984.515

422358.407

408010.321

422414.140

408026.946

422462.864

408047.110

422524.234

408073.678

422550.977

408108.315

422595.430

408165.889

422605.235

408175.835

422616.672

408212.991

422627.893

408254.719

422627.671

408263.724

422630.048

408279.724

422636.287

408349.885

422630.918

408401.590

422625.649

408443.888

422621.749

408489.539

422601.947

408519.548

422591.009

408541.458

422585.920

408551.036

422551.477

408584.496

422540.770

408597.054

422495.334

408624.313

422446.382

408649.568

422396.139

408671.807

422317.333

408691.348

422275.505

408692.774

422246.574

408693.760

422227.153

408694.320

422188.857

408701.345

422163.868

408702.808

422135.822

408701.769

422120.565

408702.085

422099.506

408698.793

422032.041

408697.890

421953.995

408696.933

421928.424

408693.875

421894.914

408689.582

421857.212

408686.572

421815.812

408678.965

421786.406

408676.853

421768.482

408672.945

421741,316

408664.303

421724.101

408659.719

421694.011

408657.243

421664.960

408654.793

421637.145

408644.403

421603.049

408621.727

421584.867

408600.138

421580.865

408593.801

421579.565

408562.231

421573.951

408522.931

421559.600

408486.534

421544.325

408468.987

421530.618

408453.241

421530.618

408453.241

421524.003

408426.393

421510.790

408400.074

421519.244

408380.529

421521 578

408370.189

421519.945

408352.128

421530.763

408335.066

421550.132

408303.142

421569.687

408275.229

421592.249

408248.451

421603.587

408234.974

421625.937

408214.039

421634.878

408202.823

421647.565

408180.263

421649.416

408147.385

421653.538

408120.802

421658.395

408064.431

421661.379

408023.920

421666.216

407958.229

421669.059

407913.246

421681.326

407879.782

421702.529

407822.299

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 21 iunie 2016