DECIZIE nr. 263 din 18 iulie 2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Căpraru a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei
Având în vedere propunerea Ministerului Justiţiei, formulată prin Adresa nr. 4/60.046 din 10 iulie 2013,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data de 29 iulie 2013 încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Căpraru a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 18 iulie 2013