HOTĂRÂRE nr. 64 din 10 februarie 2016 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2015 şi la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 27 august 2015 şi la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2008, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

___
*) Traducere.
ANEXĂ:
(1)_
ROMÂNIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
27 august 2015
Dlui dr. Rolf Wenzel, guvernator
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Fax: 331 47 55 37 52
Subiect: F/P 1556 (2006) - Reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere
Stimate domnule Wenzel,
La solicitarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi în concordanţă cu recomandările misiunii tehnice efectuate de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europene din iulie 2015, vă rugăm să fiţi de acord cu extinderea cu 3 ani a datei de finalizare a proiectului, respectiv de la 31 decembrie 2015 la 31 decembrie 2018, ceea ce va permite finalizarea proiectului.
Conform stadiului actual al proiectului, din cele 143 de subproiecte incluse, 94 au fost deja finalizate, 9 subproiecte au fost excluse şi 40 se află în diferite stadii de execuţie. Din cele 40 de subproiecte în execuţie numai 8 subproiecte pot fi finalizate până la sfârşitul anului 2015.
Extinderea va permite finalizarea restului acestor subproiecte care s-au confruntat cu o serie de probleme, ducând la întârzieri neprevăzute, cum ar fi:
- producerea unor noi calamităţi care au afectat unele subproiecte aflate în execuţie sau a unor subproiecte deja finalizate;
- erorile materiale în întocmirea indicatorilor tehnico-economici, care au făcut imposibilă finanţarea respectivelor obiective de investiţii;
- perioada relativ lungă pentru parcurgerea tuturor paşilor legali pentru orice modificare tehnică sau financiară a indicatorilor tehnico-economici iniţiali în legătură cu un subproiect;
- rezilierea unor contracte de execuţie datorită incapacităţii sau inabilităţii constructorilor.
Extinderea va permite Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA să finalizeze în mod corespunzător toate activităţile planificate în cadrul proiectului.
Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.
Cu stimă,
Attila Gyorgy,
secretar de stat
(semnătură indescifrabilă)
(2)_
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială
Domnului Attila Gyorgy, secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, sectorul 5, România
Paris, 7 septembrie 2015
Subiect: F/P 1556 (2006) - Reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere
Stimate domnule Gyorgy,
Facem referire la solicitarea dumneavoastră din data de 27 august 2015 privind extinderea graficului de lucrări.
Având în vedere întârzierile la lucrările civile cauzate de:
- producerea unor noi calamităţi care au afectat unele subproiecte aflate în execuţie sau a unor subproiecte deja finalizate;
- erorile materiale în întocmirea indicatorilor tehnico-economici, care au făcut imposibilă finanţarea respectivelor obiective de investiţii;
- perioada relativ lungă pentru parcurgerea tuturor paşilor legali pentru orice modificare tehnică sau financiară a indicatorilor tehnico-economici iniţiali în legătură cu un subproiect;
- rezilierea unor contracte de execuţie datorită incapacităţii sau inabilităţii constructorilor,
avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are nicio obiecţie, în conformitate cu Rezoluţia 1480, ca graficul de lucrări să fie extins până la data 31 decembrie 2018.
Aşteptăm cu interes continuarea strânsei noastre cooperări în implementarea proiectului.
Cu stimă,
Melanie Wieschollek-Lacroix,
director de Departament
(semnătură indescifrabilă)
Thierry Poirel,
director general
(semnătură indescifrabilă)
Cc. Dl Ionel Rontea, şef serviciu direcţia de investiţii, e-mail: ionel.rontea@yahoo.com
Dna Boni Cucu, director general, Direcţia Generală Relaţii Financiare Internaţionale, boni.cucu@mfinante.ro
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 119 din data de 16 februarie 2016