RECTIFICARE din 21 august 2013 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 583/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 8 august 2013
În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 583/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 8 august 2013 (cu referire la anexa nr. 1 la actul normativ de bază), se fac următoarele rectificări:
- în loc de: "Corpul de Control al ministrului delegat pentru imm, mediu de afaceri şi control*" se va citi: "Corpul de Control al ministrului delegat pentru imm, mediu de afaceri şi turism";
- nota de subsol "*Se organizează în serviciu." se elimină.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 526 din data de 21 august 2013