DECRET nr. 693 din 27 noiembrie 2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de înaltă apreciere pentru efortul depus la dezvoltarea şi consolidarea unui serviciu modern, adaptat permanent la noile cerinţe şi provocări din domeniul telecomunicaţiilor speciale,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor domnului general inginer Marcel Opriş, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 867 din data de 28 noiembrie 2014