RECTIFICARE din 22 decembrie 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 26 martie 2015
La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 26 martie 2015, se face următoarea rectificare:
- la punctul 1, la "alte venituri", în loc de: "201.597 lei" se va citi: "213.474,20 lei".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 950 din data de 22 decembrie 2015