HOTĂRÂRE nr. 858 din 6 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău- Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
Art. 2
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniului public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea, codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi/sau adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională "Apele Române"

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

1

65001

8.28.01

Clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă)

St = 2468 mp, Sconstr_C1 - canton = 109 mp, Sdesf_C1 - canton = 109 mp, Sconstr_C3 - atelier = 75 mp, Sdesf_C3 - atelier = 75 mp, Sconstr_C4 - depozit = 48 mp, Sdesf_C4 - depozit = 48 mp, Sconstr_C5 - magazie = 30 mp, Sdesf_C5 - magazie = 30 mp, clădire tip P, CF nr. 50201, UAT Potcoava

Ţara: România; judeţul: Olt; oraşul Potcoava; satul Potcoava-Fălcoeni; nr.: -; Olt

1998

8.792

2

65035

8.28.01

Canton 1 Deduleşti

St = 2841 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 70033, UAT Mircea Vodă

Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Mircea Vodă; satul Deduleşti; nr.: -;

1998

10.055

3

65040

8.28.01

Canton Budeşti

St = 3931 mp, Sconstr_C1 - canton = 51 mp, Sdesf_C1 - canton = 51 mp, Sconstr_C2 - anexă = 18 mp, Sdesf_C2 - anexă = 18 mp, Sconstr_C3 - anexă = 13 mp, Sdesf_C3 - anexă = 13 mp, clădire tip P, CF nr. 20582, UAT Budeşti

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; oraşul Budeşti; Str. Gării; nr.: -;

1998

14.998

4

65041

8.28.01

Canton Dorobanţu

St = 4537 mp, Sconstr_C1 - canton = 122 mp, Sdesf_C1 - canton = 122 mp, Sconstr_C2 - anexă = 67 mp, Sdesf_C2 - anexă = 67 mp, Sconstr_C3 - anexă = 4 mp, Sdesf_C3 - anexă = 4 mp, Sconstr_C4 - anexă = 7 mp, Sconstr_C4 - anexă = 7 mp, Sconstr_C5 - anexă = 27 mp, Sdesf_C5 - anexă = 27 mp, clădire tip P, CF nr. 20190, UAT Dorobanţu

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; nr.: -;

1998

21.466

5

65043

8.28.01

Canton Gurbăneşti

St = 3192 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 330 mp, clădire tip P+2, Sconstr_C2 - anexă = 155 mp, Sdesf_C2 - anexă = 155 mp, CF nr. 20172, UAT Gurbăneşti

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Gurbăneşti; -; nr.: -;

1998

189.329

6

65044

8.28.01

Baracă tip Bacău 306 Ţăndărei - sediu formaţie

St = 5092 mp, Sconstr_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, Sdesf_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, Sconstr_C2 - anexă = 295 mp, Sdesf_C2 - anexă = 295 mp, Sconstr_C3 - anexă = 37 mp, Sdesf_C3 - anexă = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 20124, UAT Ţăndărei

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Ţăndărei; Str. Silozului; nr.: -;

1998

1

7

65046

8.28.01

Canton exploatare Urziceni Valea Plopi

St = 2552 mp, Sconstr_C1 - canton = 62 mp, Sdesf_C1 - canton = 62 mp, Sconstr_C2 - anexă = 43 mp, Sdesf_C2 - anexă = 43 mp, clădire tip P, CF nr. 20097, UAT Urziceni

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; nr.: -;

1998

27.247

8

65053

8.28.01

Canton Smeeni

St = 1026 mp, Sconstr_C1 - canton = 77 mp, Sdesf_C1 - canton = 154 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 69 mp, Sdesf_C2 - anexă = 69 mp, CF nr. 20493, UAT Smeeni

Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Smeeni; satul Sălcioara; nr.: -;

1998

23.272

9

65064

8.28.01

Canton Însurăţei

St = 2938 mp, Sconstr_C1 - canton = 104 mp, Sdesf_C1 - canton = 208 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 155 mp, Sdesf_C2 - anexă = 155 mp, Sconstr_C3 - anexă = 39 mp, Sdesf_C3 - anexă = 39 mp, CF nr. 70803, UAT Însurăţei

Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul Însurăţei; -; nr.: -;

1998

54.886

10

65338

8.28.01

Canton hidrotehnic Catalina

St = 6751 mp, Sconstr_C1 - canton = 71 mp, Sdesf_C1 - canton = 142 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - grajd = 82 mp, Sdesf C2 - grajd = 82 mp, CF nr. 23295, UAT Catalina

Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Catalina; -; nr.: -; DAO

1980

33.421

11

65342

8.28.01

Canton hidrotehnic Araci

St = 2859 mp, Sconstr_C1 - canton = 51 mp, Sdesf_C1 - canton = 51 mp, Sconstr_C2 - magazie = 146 mp, Sdesf_C2 - magazie = 146 mp, clădire tip P, CF nr. 23487, UAT Vâlcele

Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Vâlcele; satul Araci; -; nr.: -; DAO

1989

9.194

12

65345

8.28.01

Canton hidrotehnic Târgu Secuiesc

St = 4823 mp, Sconstr_C1 - canton = 133 mp, Sdesf_C1 - canton = 266 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - magazie = 21 mp, Sdesf_C2 - magazie = 21 mp, Sconstr_C3 - pivniţă = 20 mp, Sdesf_C3 - pivniţă = 20 mp, Sconstr_C4 - magazie = 67 mp, Sdesf_C4 - magazie = 67 mp, Sconstr_C5 - atelier = 71 mp, Sdesf_C5 - atelier = 71 mp, Sconstr_C6 - magazie = 142 mp, Sdesf_C6 - magazie = 142 mp, CF nr. 24590, UAT Târgu Secuiesc

Ţara: România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; str. Papp Mihaly; nr.: 7; DAO

1980

49.539

13

106257

8.03.02

Insula Belina DAAV

St = 2103885 mp, Sconstr_C1 - dig_şi_parapet = 9910 mp, Sconstr_C2 - parapet = 403 mp, Sconstr_C3 - dig_şi_parapet = 18411 mp, codul hidrografic al cursului de apă: XIV, CF nr. 20793, UAT Seaca

Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Seaca; -; nr.: -;

1998

2.787.800

14

106258

8.03.02

Braţul Pavel

L = 4587 m, St = 1368773 mp, Sconstr_C1 - dig = 3928 mp, Sconstr_C2 - dig = 655 mp, Sconstr_C3 - dig = 3629 mp, codul hidrografic al cursului de apă: XIV, CF nr. 20792, UAT Seaca

Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Seaca; -; nr.: -;

1998

450.000

15

116882

8.28.01

Staţia Meteo Dâlga

St = 3600 mp, Sconstr_C1 - canton = 114 mp, Sdesf_C1 - canton = 114 mp, Sconstr_C2 - anexă = 3 mp, Sdesf_C2 - anexă = 3 mp, clădire tip P, CF nr. 20517, UAT Dor Mărunt

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; satul Dâlga-Gară; nr.: -;

1971

35.672

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 692 din data de 13 noiembrie 2013