HOTĂRÂRE nr. 315 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Boteşti şi Cordun, judeţul Neamţ
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Boteşti şi Cordun, judeţul Neamţ, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Boteşti, judeţul Neamţ
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Cordun, judeţul Neamţ
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Boteşti, judeţul Neamţ
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Boteşti se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară de un brâu undat de argint.
În partea superioară-stânga, în câmp verde, se află trei spice de grâu de aur înmănunchiate.
În partea inferioară-dreapta, în câmp roşu, se află o botă de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Brâul undat reprezintă râul Moldova.
Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei. Spicele de grâu se regăseau şi în vechea ştampilă a comunei din anul 1883.
Bota face trimitere la denumirea localităţii, care provine de la ocupaţia locuitorilor de confecţionare a botelor, pe care le comercializau.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cordun, judeţul Neamţ
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Cordun se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea inferioară.
În partea superioară, în câmp albastru cu bordură de argint, se află trei bizanţi de argint.
În vârful scutului, la dreapta în câmp roşu şi la stânga în câmp argintiu, se află o cruce în contra-culori, trecând peste sfâşiere.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Bordura de argint face trimitere la numele localităţii Cordun = cordon.
Bezanţii reprezintă industria metaliferă din zonă, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Crucea simbolizează religiile din localitate, şi anume: ortodoxă, catolică şi armeană.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 4 mai 2016