HOTĂRÂRE nr. 952 din 4 decembrie 2013 privind aprobarea stemei comunei Chiojdu, judeţul Buzău
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Chiojdu, judeţul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Chiojdu, judeţul Buzău
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Chiojdu, judeţul Buzău
Descrierea stemei
Stema comunei Chiojdu, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară se află un cocoş de munte, aşezat pe o creangă verde.
În partea inferioară, din vârful scutului ies 3 stânci de argint, cea din mijloc fiind mai înaltă.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Brâul undat reprezintă râul Bâsca Chiojdului, care străbate localitatea.
Cocoşul reprezintă fauna specifică zonei.
Stâncile simbolizează Munţii Siriu, la poalele cărora se află localitatea.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 9 decembrie 2013