RAPORT nr. 2538 din 4 martie 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi ale art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-27 februarie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti pentru anul 2014.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti au totalizat 223.279,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 221.011,00 lei, din donaţii în sumă de 400,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 1.868,00 lei.
Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 247 din data de 10 aprilie 2015