ORDIN nr. 76 din 6 august 2014 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2008
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. ş) şi alin. (4) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 22 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 54 va avea următorul cuprins:
"Art. 54
Rapoartele, analizele sau informările menţionate la art. 51 se întocmesc de către compartimentul de monitorizare din cadrul ANRE în funcţie de evenimentele apărute în piaţa cu amănuntul de energie electrică sau de solicitările punctuale ale conducerii ANRE şi/sau instituţiilor abilitate."
Art. II
Direcţia generală piaţă de energie electrică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 598 din data de 11 august 2014