DECRET nr. 1050 din 18 decembrie 2015 privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 942 din data de 19 decembrie 2015