HOTĂRÂRE nr. 483 din 11 iunie 2014 privind aprobarea obiectivelor etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (2) şi al art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă obiectivele etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Fondurile pentru finanţarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

ANEXĂ: OBIECTIVELE etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Fondul alocat
(mii lei)

Capitolul bugetar

1.

- Proiecte tehnice, execuţie de lucrări şi achiziţie de echipamente pentru "Dezvoltarea capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi cu grupurile de combatere din structură"

712

Cap. 80.01, titlul VII - Alte transferuri, art. 55.01.05

2.

- Proiecte tehnice, execuţie de lucrări şi achiziţie de echipamente şi dotări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

3.000

Cap. 80.01, titlul VII - Alte transferuri, art. 55.01.05

3.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania

- Studii, proiecte tehnice şi execuţie de lucrări pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania - Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

- Proiecte tehnice şi execuţie de lucrări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

 

595

1.800

Cap. 80.01, titlul VII - Alte transferuri, art. 55.01.05

4.

Studiu de fezabilitate "Dezvoltarea capabilităţii de combatere a căderilor de grindină a Unităţii Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova prin realizarea Punctului de lansare Tisău", proiecte tehnice, execuţie de lucrări şi de achiziţie de echipamente pentru Unitatea Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

279

Cap. 80.01, titlul VII - Alte transferuri, art. 55.01.05

5.

Studiu de fezabilitate "Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia"

400

Cap. 80.01, titlul VII - Alte transferuri, art. 55.01.05

 

TOTAL GENERAL

6.786

 
NOTĂ:
Defalcarea activităţilor şi fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă potrivit legislaţiei în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 439 din data de 17 iunie 2014