HOTĂRÂRE nr. 355 din 20 mai 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) şi art. 47 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat."
2.La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) Numărul maxim de posturi este 376, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
3.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Transporturilor
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 25 mai 2015