HOTĂRÂRE nr. 8 din 2 martie 2016 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru regulament, prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
Având în vedere constituirea Grupului parlamentar al UNPR,
având în vedere punctele de vedere ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ale Comisiei pentru regulament prin care se constată că Grupul parlamentar Naţional Democrat nu îndeplineşte condiţiile necesare de existenţă şi funcţionare a unui grup parlamentar, prevăzute la art. 13 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
având în vedere prevederile art. 41 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, potrivit cărora Comisia pentru regulament se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar din Camera Deputaţilor,
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Componenţa Comisiei pentru regulament, prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- domnul deputat Florin Iordache, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru regulament;
- domnului deputat neafiliat Mihai Deaconu îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru regulament.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 7 martie 2016