În aplicarea prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, faţă de dispoziţiile art. 74 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând şi Referatul de aprobare nr. 3.998/2014 din 24 noiembrie 2014 al Secţiei de resurse umane şi documentare,
În temeiul art. 62 alin. (1), art. 70 alin. (1) şi (2) şi art. 76 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
- Secţia de resurse umane şi documentare va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor regulamentului prevăzut la art. 1.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 27 iunie 2013.
-****-

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Tiberiu Mihail Niţu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 36 din data de 16 ianuarie 2015