DECIZIE nr. 194 din 23 mai 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Cristina Cotenescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii
Având în vedere propunerea Ministerului Culturii, formulată prin Adresa nr. 3.662 din 6 mai 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.071 din 9 mai 2016,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea cu caracter temporar de către doamna Cristina Cotenescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 392 din data de 23 mai 2016