ORDIN nr. 1283 din 8 august 2013 privind aprobarea constituirii şi menţinerii unei rezerve financiare în valută la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice
Având în vedere prevederile art. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 4.1.c)1 lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă constituirea şi menţinerea unei rezerve financiare în valută la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice care să acopere necesarul brut de finanţare, determinat de nivelul deficitului bugetar şi volumul refinanţării datoriei publice, pentru o perioadă de aproximativ patru luni, în scopul protejării finanţelor publice împotriva şocurilor externe neprevăzute.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 517 din data de 19 august 2013