ORDIN nr. 595 din 27 aprilie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) În data de 2 mai 2016 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.
(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 1 februarie şi data de 16 aprilie 2016 care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015."
2.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 17 aprilie şi data de 9 decembrie 2016 care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 330 din data de 28 aprilie 2016