În temeiul prevederilor:
- art. 5 alin. (3) lit. e) şi alin. (5) lit. c), art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (1) lit. f) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 10 martie 2016, adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a)Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 6 martie 2014;
b)Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 şi 163 bis din 6 martie 2014;
c)Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 6 martie 2014;
d)Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2013 pentru aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 6 martie 2014;
e)Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 15 martie 2013;
f)Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 19 martie 2013;
g)Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 13 ianuarie 2011;
h)Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 76/2006 privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2007.
Art. 3
Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Art. 4
Prezenta hotărâre se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, conform art. 11 din anexa la Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 27/2012 privind adoptarea procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România.
Art. 5
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

______
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 538 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 538 bis din data de 18 iulie 2016