HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă următoarele modificări în componenţa nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 19 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare:
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Serbia
- doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu, aparţinând Grupului parlamentar al P.D.L., este desemnată în calitatea de preşedinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul domnului deputat Gheorghe Ciobanu, membru al Grupului parlamentar al P.S.D.;
- doamna deputat Claudia Boghicevici, membră a Grupului parlamentar al P.D.L., este desemnată în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul domnului deputat Valentin Rusu, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

LAURENŢIU CHIRVĂSUŢĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 697 din data de 10 octombrie 2012