HOTĂRÂRE nr. 771 din 4 septembrie 2014 privind desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judeţul Botoşani
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, cu sediul în localitatea Guranda, comuna Guranda, judeţul Botoşani, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale, Consiliul Judeţean Botoşani.
Art. 2
Patrimoniul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se dă în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, unitate sanitară publică din judeţul Botoşani, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a)numărul curent 72 "Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda" de la rubrica "Judeţul Botoşani" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
b)numărul curent 15 "Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda" de la rubrica "Judeţul Botoşani" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 669 din data de 11 septembrie 2014