ORDIN nr. M70 din 28 iulie 2015 pentru completarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014
Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 85 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 4 alin. (2) şi (4), art. 17 şi 18 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare,
în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
După articolul 6 din Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 122/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 27 noiembrie 2014, se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
"- Art. 61
Întocmirea, completarea şi utilizarea fişei postului pentru cadrele militare din Armata României se reglementează de către Direcţia management resurse umane."
Art. II
La data de 1 ianuarie 2016 se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.62/2006*) pentru aprobarea "M.R.U.-1/6, Instrucţiuni privind întocmirea, completarea şi utilizarea fişei postului pentru cadrele militare din Armata României".
*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.62/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 588 din data de 5 august 2015