HOTĂRÂRE nr. 909 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea stemelor comunelor Fărău, Lunca Mureşului, Ocoliş şi Sâncel, judeţul Alba
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Fărău, Lunca Mureşului, Ocoliş şi Sâncel, judeţul Alba, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.
(3)Anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Fărău, judeţul Alba
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Lunca Mureşului, judeţul Alba
ANEXA nr. 13: STEMA comunei Ocoliş, judeţul Alba
ANEXA nr. 14: STEMA comunei Sâncel, judeţul Alba
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Fărău, judeţul Alba
Descrierea stemei
Stema comunei Fărău, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu bordura din argint, pe fond roşu, încărcat cu un cap de cal de argint, privind spre stânga, nechezând.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Calul reprezintă curajul şi spiritul liber al locuitorilor comunei, oameni mândri şi plini de asprime în caracter, care s-au ridicat împotriva nedreptăţilor sociale, de-a lungul veacurilor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Lunca Mureşului, judeţul Alba
Descrierea stemei
Stema comunei Lunca Mureşului, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, retezat.
În câmpul superior, pe fond roşu, se află două mâini de culoare aurie strânse laolaltă.
În câmpul inferior se află două valuri de apă argintii.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Cele două mâini strânse simbolizează buna înţelegere şi armonia între etniile ce trăiesc şi muncesc pe aceste meleaguri.
Valurile reprezintă râurile Mureş şi Arieş, care străbat comuna şi care sunt martorii trecerii timpului peste istoria acestei localităţi.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 23: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Ocoliş, judeţul Alba
Descrierea stemei
Stema comunei Ocoliş, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în două câmpuri.
În şef (prima treime), pe fond de aur, se află 3 elemente romboidale pe fond roşu, reprezentând motive populare în culorile albastru, verde, mov, galben, dispuse în formă de cruce şi având colţurile marcate.
În partea centrală, în câmp de argint, se află un brad roşu, dezrădăcinat.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Ţesătura este specifică zonei, iar bradul roşu (zada) reprezintă o varietate dendrologică specifică zonei, roşu fiind lemnul bradului.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 24: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Sâncel, judeţul Alba
Descrierea stemei
Stema comunei Sâncel, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în 3 câmpuri.
În câmpul din dreapta sus, pe fond albastru, se află un cap de vită de aur.
În câmpul din stânga sus, pe fond albastru, se află o carte deschisă şi o pană de argint şi o călimară.
În câmpul din partea inferioară, pe fond roşu, se află un ciorchine de strugure cu două frunze de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Cartea şi pana amintesc de Timotei Cipariu, erudit ardelean, născut în satul Pănade,
Capul de vită şi ciorchinele de strugure reprezintă ocupaţiile locuitorilor, creşterea animalelor şi viticultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 9 decembrie 2013