ORDIN nr. 2288 din 8 iunie 2012 pentru acreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,
în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 1.879 din 29 mai 2012,
În temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acreditează Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Mircea Diaconu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 553 din data de 7 august 2012