Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*), semnate la Bucureşti la 19 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori", ratificat prin Legea nr. 224/2007, cu completările ulterioare.
_____
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ:
CAPITOLUL 1:

BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

Domnului Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti

ROMÂNIA

 

Paris, 22 mai 2015

Subiect: Amendarea Acordului-cadru de împrumut
F/P 1568 (2006): Sisteme integrate de management al apelor
Stimate domnule Attila,
Facem referire la solicitarea dumneavoastră din scrisoarea datată 19 mai 2015 privind prelungirea graficului lucrărilor.
Având în vedere întârzierile în finalizarea subproiectelor, corelate cu întârzierile în alocările bugetare destinate finalizării investiţiilor, ne face plăcere să vă informăm că BDCE nu are obiecţii în a confirma că, în conformitate cu Rezoluţia 1480, graficul de finalizare a lucrărilor este prelungit până la data de 31 decembrie 2016.
Cu stimă,

Melanie Wieschollek-Lacroix,

director departament

(semnătură indescifrabilă)

Thierry Poirel,

director general

CAPITOLUL 2:
ROMÂNIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Domnului: dr. Rolf Wenzel, guvernator
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
Fax: 331.47.55.37.52
Referitor: F/P 1568(2006) - "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
Stimate domnule Wenzel,
La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi în baza ultimelor cifre furnizate de Compania Naţională de Investiţii, vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut, menţionat mai sus, respectiv cu modificarea paragrafului "Graficul lucrărilor" după cum urmează:
"Graficul lucrărilor: 2007-2016"
Această amendare este justificată de următoarele:
1.Din cele 75 de subproiecte incluse iniţial în proiect: 46 suni finalizate, 24 sunt în execuţie şi 5 au studiile de fezabilitate efectuate şi sunt în curs de a fi promovate în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici.
2.Conform estimărilor, din cele 29 de subproiecte aflate în execuţie, 15 subproiecte vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2016.
3.Întârzieri în asigurarea cofinanţării de către unităţile administrativ-teritoriale.
În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.
Cu stimă,
Gyorgy Attila,
secretar de stat
(semnătură indescifrabilă)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681 din data de 8 septembrie 2015