HOTĂRÂRE nr. 586 din 24 august 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
În anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Vatra Dornei" la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 196, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime - 613 m, suprafaţă - 6.020 mp, de la strada Chilia până la blocul nr. 27";
- la poziţia nr. 202, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime - 1.941 m, suprafaţă - 20.281 mp, de la spitalul de boli infecţioase până la strada Foresta";
- la poziţia nr. 210, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime - 350 m, suprafaţă - 1.820 mp, de la Strada Pinului până la locuinţa numitului Vătămănescu Ciprian";
- la poziţia nr. 212, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime - 656 m, suprafaţă - 8.336 mp, de la Strada Unirii până la staţia de epurare";
- la poziţia nr. 236, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.1.", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime - 310 m, suprafaţă - 1.750 mp, de la strada Chilia până la locuinţa numitei Volosciuc Valeria";
- la poziţia nr. 248, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime - 226 m, suprafaţă - 3.065 mp, de la Strada Dornelor până la Fabrica Bernath";
- la poziţia nr. 250, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "îmbrăcăminte din beton asfaltic, lungime - 335 m, suprafaţa - 1.900 mp, de la Strada Unirii până la Pensiunea Adrisel";
- la poziţia nr. 251, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.1.", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din balast, lungime - 104 m, suprafaţă - 480 mp, de la strada Dealul Negru până la locuinţa numitului Mocanu Vasile";
- la poziţia nr. 256, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, lungime - 3.196 m, suprafaţă - 48.260 mp, de la Strada Republicii până la locuinţa numitei Samuilă Georgeta"
b)la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 455 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 456-463, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXĂ: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Vatra Dornei
- SECŢIUNEA I: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

456

1.3.7.1

Strada Bîrnărel

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, cartier Bîmărel, lungime - 763 m, suprafaţa - 4.577 mp, de la blocul nr. 27 până la locuinţa numitului Dranca Vasile, înscrisă în CF 36829

2015

412

Domeniul public al municipiului Vatra Dornei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2016 Carte funciară nr. 36829

457

1.3.7.1

Strada Eroilor

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea Străzii Eroilor, lungime - 333 m, suprafaţă - 3.238 mp, de la intersecţia cu Strada Pinului până la Strada Miriştei, înscrisă în CF 36824

2015

219

Domeniul public al municipiului Vatra Dornei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2016 Carte funciară nr. 36824

458

1.3.7.1

Strada Pinului

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea Străzii Pinului, lungime - 148 m, suprafaţă - 1.087 mp, de la Strada Pinului până la intersecţia cu Strada Bistriţei, înscrisă în CF 36821

2015

73

Domeniul public al municipiului Vatra Dornei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2016 Carte funciară nr. 36821

459

1.3.7.1

Strada Sondei

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea Străzii Sondei, lungime - 139 m, suprafaţă - 627 mp, de la Strada Sondei până la locuinţa numitului Gligan Ioan, înscrisă în CF 36850

2015

16

Domeniul public al municipiului Vatra Dornei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2016 Carte funciară nr. 36850

460

1.3.7.1

Strada Telefericului

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea Străzii Telefericului, lungime - 1/027 m, suprafaţă - 4.108 mp, de la Strada Telefericului până la fondul forestier al municipiului Vatra Dornei, înscrisă în CF 36818

2015

222

Domeniul public al municipiului Vatra Dornei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2018 Carte funciară nr. 36818

461

1.37.2

Strada Unirii

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea Străzii Unirii, lungime - 455 m, suprafaţă - 6.208 mp, de la locuinţa numitei Samoilă Georgeta până la pârâul Neagra, înscrisă în CF 36917

2015

550

Domeniul public al municipiului Vatra Dornei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2016 Carte funciară nr. 36917

462

1.3.7.1

Strada Bistriţei (Segment îmbrăcăminte balast)

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime - 297 m, suprafaţă - 2.601 mp, de la Strada Pinului până la Strada Miriştei, înscrisă în CF 36936

2015

175

Domeniul public al municipiului Vatra Dornei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2016 Carte funciară nr. 36936

463

1.3.7.2

Strada Bistriţei (segment îmbrăcăminte asfalt)

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime -1.122 m, suprafaţă -10.796 mp, de la Strada Pinului până la strada Argestru, înscrisă în CF 36936

2015

729

Domeniul public al municipiului Vatra Dornei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2016 Carte funciară nr. 36936

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 653 din data de 25 august 2016