ORDIN nr. 1601 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 156.646/DGDSP din 14 iunie 2013,
în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. 1
Aplicaţiile care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Art. 2
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune prevederile anexelor III şi IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 1 iunie 2011, Directiva delegată 2012/50/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând plumb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012, şi Directiva delegată 2012/51/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând cadmiu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

ANEXA nr. 1: Aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Nr.

Exceptare

Sfera şi datele de aplicare

1

Mercurul din lămpile fluorescente cu un singur soclu (compacte), nedepăşind (per bec):

 

1(a)

Destinate iluminatului general < 30 W: 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011.

După 31 decembrie 2011 şi până la 31 decembrie 2012 se pot folosi 3,5 mg per bec; după 31 decembrie 2012 trebuie să se folosească 2,5 mg per bec.

1(b)

Destinate iluminatului general > = 30 W şi < 50 W: 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3,5 mg per bec.

1(c)

Destinate iluminatului general > = 50 W şi < 150 W: 5 mg

 

1(d)

Destinate iluminatului general > = 150 W: 15 mg

 

1(e)

Destinate iluminatului general, cu structură circulară sau pătrată şi cu diametrul tubului < = 17 mm

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 7 mg per bec.

1(f)

De uz special: 5 mg

 

2(a)

Mercurul din lămpile fluorescente liniare cu soclu dublu, destinate iluminatului general, nedepăşind (per lampă):

 

2(a)(1)

Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu diametrul tubului < 9 mm (de exemplu, T2): 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 4 mg per lampă.

2(a)(2)

Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu diametrul tubului între > = 9 mm şi < = 17 mm (de exemplu, T5): 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3 mg per lampă.

2(a)(3)

Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu diametrul tubului între > 17 mm şi < = 28 mm (de exemplu, T8): 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3,5 mg per lampă.

2(a)(4)

Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu diametrul tubului > 28 mm (de exemplu, T12): 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2012; după 31 decembrie 2012 se pot folosi 3,5 mg per lampă.

2(a)(5)

Trifosfor cu durată de viaţă lungă (> = 25000 h): 8 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 5 mg per lampă.

2(b)

Mercurul din alte lămpi fluorescente, nedepăşind 5 mg (per lampă):

 

2(b)(1)

Lămpi liniare cu fosfat halogenat, cu diametrul tubului > 28 mm (de exemplu, T10 sau T12): 10 mg

Expiră la 13 aprilie 2012.

2(b)(2)

Lămpi neliniare cu fosfat halogenat (orice diametru): 15 mg

Expiră la 13 aprilie 2016.

2(b)(3)

Lămpi neliniare cu trifosfor, cu diametrul tubului > 17 mm (de exemplu, T9)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 15 mg per lampă.

2(b)(4)

Lămpi pentru alt uz de iluminat general şi pentru uz special (de exemplu, lămpi cu inducţie)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 15 mg per lampă.

3

Mercurul din lămpile fluorescente cu catod rece şi din lămpile fluorescente cu electrod extern (CCFL şi EEFL) pentru uz special, nedepăşind (per lampă):

 

3(a)

Scurte (< = 500 mm)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3,5 mg per lampă.

3(b)

De lungime medie (între > 500 mm şi < = 1.500 mm)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 5 mg per lampă.

3(c)

Lungi (> 1.500 mm)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 13 mg per lampă.

4(a)

Mercurul din alte lămpi cu descărcare în gaze la joasă presiune (per lampă)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 15 mg per lampă.

4(b)

Mercurul din lămpile cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune destinate iluminatului general, nedepăşind (per bec) în lămpile cu un indice ameliorat de redare a culorii Ra > 60:

 

4(b)-I

P < = 155W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 30 mg per bec.

4(b)-II

155 W < P < = 405 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 40 mg per bec.

4(b)-III

P > 405 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 40 mg per bec.

4(c)

Mercurul din alte lămpi cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune destinate iluminatului general, nedepăşind (per bec):

 

4(c)-I

P < = 155 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 25 mg per bec.

4(c)-II

155 W < P < = 405 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 30 mg per bec.

4(c)-III

P > 405 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 40 mg per bec.

4(d)

Mercurul din lămpile cu (vapori de) mercur de înaltă presiune (HPMV)

Expiră la 13 aprilie 2015.

4(e)

Mercurul din lămpile cu halogenuri metalice (MH)

 

4(0

Mercurul din alte lămpi cu descărcare pentru uz special care nu au fost menţionate în mod specific în prezenta anexă

 

5(a)

Plumbul din sticla tuburilor catodice

 

5(b)

Plumbul din sticla tuburilor fluorescente, nedepăşind 0,2% din greutate

 

6(a)

Plumbul ca element de aliere în oţelul pentru prelucrări mecanice şi în oţelul galvanizat cu conţinut de plumb de până la 0,35% din greutate

 

6(b)

Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conţinut de plumb de până la 0,4% din greutate

 

6(c)

Aliaj de cupru cu conţinut de plumb de până la 4% din greutate

 

7(a)

Plumbul în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb cu conţinut de plumb de 85% din greutate sau mai mult)

 

7(b)

Plumbul în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare şi reţele de stocare, echipamente pentru infrastructura reţelelor de comutare, semnalizare, transmisie, precum şi pentru gestionarea reţelelor de telecomunicaţii

 

7(c)-I

Componente electrice şi electronice care conţin plumb, în sticlă sau ceramică, altele decât ceramica dielectrică din condensatori, de exemplu, dispozitive piezoelectrice, sau într-o matrice de sticlă ori ceramică

 

7(c)-II

Plumbul din ceramica dielectrică din condensatori pentru o putere nominală de 125 V CA sau 250 V CC ori mai mult

 

7(c)-III

Plumbul din ceramica dielectrică din condensatori pentru o putere nominală de sub 125 V CA sau 250 V CC

Expiră la 1 ianuarie 2013, iar după această dată se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2013.

7(c)-IV

Plumbul din materialele ceramice dielectrice de tip PZT (titanat - zirconat de plumb) din condensatori care fac parte din circuite integrate sau din semiconductoare discrete

Expiră la 21 iulie 2016.

8(a)

Cadmiul şi compuşii săi din siguranţele termice de unică folosinţă sub formă de pastile

Expiră la 1 ianuarie 2012, iar după această dată se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2012.

8(b)

Cadmiul şi compuşii săi din contactele electrice

 

9

Cromul hexavalent ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oţel carbon al refrigeratoarelor cu absorbţie, până la 0,75% din greutate în soluţia de răcire

 

9(b)

Plumbul din bucşe şi lagăre pentru compresoarele care conţin agenţi refrigerenţi pentru aplicaţii de încălzire, ventilare, climatizare şi răcire (HVACR)

 

11(a)

Plumbul folosit la sisteme de conectori cu pini conformi "C-press"

Se poate folosi în piesele de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 24 septembrie 2010.

H(b)

Plumbul folosit la alte dispozitive decât sistemele de conectori cu pini conformi "C-press"

Expiră la 1 ianuarie 2013, iar după această dată se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2013.

12

Plumbul ca material de acoperire pentru inelul C al modulului termoconductor

Se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 24 septembrie 2010.

13(a)

Plumbul din sticla albă utilizată la aplicaţii optice

 

13(b)

Cadmiul şi plumbul din sticla filtrantă şi din sticla utilizată la etaloanele de reflexie

 

14

Plumbul din aliaje de lipit care conţin mai mult de două elemente de conectare între pini şi pachetul de microprocesoare cu un conţinut de plumb mai mare de 80% şi mai mic de 85% din greutate

Expiră la 1 ianuarie 2011, iar după această dată se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2011,

15

Plumbul din aliaje de lipit pentru finalizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător şi substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate tip "flip chip"

 

16

Plumbul din lămpi incandescente liniare cu tuburi cu înveliş de silicat

Expiră la 1 septembrie 2013.

17

Halogenură de plumb ca agent iradiant în lămpi cu descărcare de mare intensitate (HID) folosite pentru aplicaţii profesionale de reprografie

 

18(a)

Plumbul ca activator în pudra fluorescentă (1% plumb în greutate sau mai puţin) a lămpilor cu descărcare, atunci când sunt folosite ca lămpi specializate pentru reprografierea prin imprimare diazo, litografiere, capcane pentru insecte, procese fotochimice şi de tratare termică, conţinând substanţe fosforescente ca SMS [(Sr, Ba)2MgSi2O7:Pb]

Expiră la 1 ianuarie 2011.

18(b)

Plumbul ca activator în pudra fluorescentă (1% plumb în greutate sau mai puţin) a lămpilor cu descărcare, atunci când sunt folosite ca lămpi de bronzat, conţinând substanţe fluorescente ca BSP (BaSi2O5:Pb)

 

19

Plumbul cu PbBiSn-Hg şi PblnSn-Hg în amestecuri caracteristice ca amalgam principal şi cu PbSn-Hg ca amalgam auxiliar în lămpi compacte pentru economisirea energiei (ESL)

Expiră la 1 iunie 2011.

20

Oxidul de plumb utilizat în sticla folosită la îmbinarea substraturilor din faţă şi din spate ale lămpilor fluorescente utilizate pentru ecranele cu cristale lichide (LCD)

Expiră la 1 iunie 2011.

21

Plumbul şi cadmiul din cernelurile de imprimare pentru aplicarea de emailuri pe sticle precum sticla borosilicată şi sticla calcosodică

 

23

Plumbul din finisajele componentelor cu filet fin, altele decât conectorii cu pas de 0,65 mm sau mai mic

Se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 24 septembrie 2010.

24

Plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă discoidală sau plană, prelucrate prin străpungere

 

25

Oxidul de plumb din ecranele de emisie a electronilor prin conducţie (SED) utilizate în elemente structurale, în special în frita de sticlă de etanşare şi de vidare

 

26

Oxidul de plumb din baloanele de sticlă ale lămpilor de lumină ultravioletă

Expiră la 1 iunie 2011.

27

Aliajele de plumb pentru sudarea traductoarelor utilizate la difuzoarele de mare putere (proiectate să funcţioneze timp de mai multe ore la niveluri de putere acustică de 125 dB SPL şi mai mari)

Expiră la 24 septembrie 2010.

29

Plumbul fixat în sticla cristal în conformitate cu anexa I (categoriile 1, 2, 3 şi 4) la Directiva 69/493/CEE a Consiliului [1]

 

30

Aliajele de cadmiu utilizate la îmbinările electromecanice prin lipire ale conductorilor electrici amplasaţi direct pe bobina vocală a traductorilor utilizaţi în construcţia difuzoarelor de mare putere având nivelul de presiune sonoră de cel puţin 100 dB (A)

 

31

Plumbul din materialele de lipit utilizate în construcţia lămpilor plane fluorescente fără mercur (care, de exemplu, sunt utilizate la afişajele cu cristale lichide, la iluminatul decorativ sau industrial)

 

32

Oxizii de plumb din etanşările cu frită utilizate în construcţia montajelor tip fereastră pentru tuburile laser cu argon şi kripton

 

33

Plumbul din aliajele de lipit pentru lipirea firelor subţiri de cupru cu un diametru de 100 m sau mai mic din transformatoare

 

34

Plumbul din elementele potenţiometrelor ajustabile metalo-ceramice

 

36

Mercurul utilizat ca inhibitor de pulverizare a catodului în ecranele cu plasmă conţinând până la 30 mg per ecran

Expiră la 1 iulie 2010.

37

Plumbul din stratul acoperitor al diodelor de înaltă tensiune pe baza unui corp din sticlă de borat de zinc

 

38

Cadmiul şi oxidul de cadmiu din pastele pentru straturi groase utilizate pe oxidul de aluminiu aliat cu beriliu

 

39

Cadmiul din ledurile cu schimb de culoare din grupa II-VI (< 10 g Cd per mm2 de suprafaţă emiţătoare de lumină) pentru utilizarea în iluminarea solidă sau la sistemele de afişaj

Expiră la 1 iulie 2014.

40

Cadmiul din fotorezistoare pentru optocuploarele analogice ale echipamentelor audio profesionale

Expiră la 31 decembrie 2013.

ANEXA nr. 2: Aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, specifică dispozitivelor medicale şi instrumentelor de monitorizare şi control
(1)_
Echipamente care utilizează sau detectează radiaţii ionizante:
1.plumb, cadmiu şi mercur în detectoare de radiaţii ionizante;
2.lagăre de plumb în tuburile cu raze X;
3.plumb în dispozitivele de amplificare a radiaţiilor electromagnetice: plăcuţă cu microcanale sau plăcuţă capilară;
4.plumb în frita de sticlă a tuburilor cu raze X şi a intensificatoarelor de imagine şi plumb în liantul de frită de sticlă pentru asamblarea laserelor cu gaz şi pentru tuburile cu vacuum care convertesc radiaţiile electromagnetice în electroni;
5.plumb în scuturile de protecţie contra radiaţiilor ionizante;
6.plumb în obiectele de testare pentru raze X;
7.cristale cu stearat de plumb de difracţie a razelor X;
8.sursă de izotop de cadmiu radioactiv pentru spectometrele portabile cu fluorescenţă de raze X.
(2)Senzori, detectoare şi electrozi:
1a. plumb şi cadmiu în electrozi ion-selectivi, inclusiv în sticla pentru electrozii de pH;
1b. anozi de plumb în senzorii electrochimici de oxigen;
1c. plumb, cadmiu şi mercur în detectoare cu raze infraroşii;
1d. mercur în electrozi de referinţă: clorură de mercur cu conţinut scăzut de clorură, sulfat de mercur şi oxid de mercur.
(3)Altele:
9.cadmiu în lasere cu heliu-cadmiu;
10.plumb şi cadmiu în lămpile de spectroscopie de absorbţie atomică;
11.plumb în aliaje ca supraconductor şi conductor termic în IRM;
12.plumb şi cadmiu în legături metalice pentru materialele supraconductoare în IRM şi detectoare SQUID;
13.plumb în contragreutăţi;
14.plumb în materiale piezoelectrice cu monocristale pentru transductorii ultrasonici;
15.plumb în aliajele pentru lipirea transductorilor ultrasonici;
16.mercur în punţi de foarte înaltă precizie pentru măsurarea capacitanţei şi a pierderilor, în comutatoare RF de înaltă frecvenţă şi în relee utilizate în instrumente de monitorizare şi control, fără a depăşi 20 mg de mercur per comutator sau releu;
17.plumb în aliaje de lipit pentru defibrilatoarele portabile de urgenţă;
18.plumb în aliajele de lipit pentru modulele de imagistică cu radiaţii infraroşii de înaltă performanţă pentru detectare în intervalul 8-14 m.
19.plumb în ecranele cu cristale lichide pe siliciu (LCoS);
20.cadmiu în filtrele de măsurare a razelor X.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 465 din data de 26 iulie 2013