HOTĂRÂRE nr. 454 din 24 iunie 2015 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.La articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 42.824.205 euro, repartizat astfel:
a) 25.447.205 euro, pentru categoria vaci de lapte, prevăzută la art. 1 lit. a);"
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 465 din data de 29 iunie 2015